20 ก.ย. 2551

เสริมหัวใจเหล็ก ด้วยการวิ่ง

ทราบกันดีว่าการออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ ช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แต่ก็เป็นที่สงสัยกันมากว่าแล้วการออกกำลังกายในลักษณะใดจะช่วยในการบำรุงสุขภาพหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อภาวะโรคหัวใจและที่สำคัญลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย

ในขณะเดียวกันกล้ามเนื้อหัวใจก็จะทำงานหนักขึ้น ซึ่งถ้ากล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ จึงแนะนำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานอยู่ในระดับ 55-85 % Maximum Heart Rate เท่านั้น

ส่วนเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการออกกำลังกายนี้ หากวัตถุประสงค์หลักคือการลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย ควรเริ่มออกกำลังกายก่อนอาหารมื้อเช้า ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายสามารถทำการเผาผลาญไกลโคเจนที่สะสมให้หมดในเวลารวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ร่างกายทำการนำเอาไขมันสะสมมาเผาผลาญได้เร็วยิ่งขึ้น อนึ่งการยก Dumbell หรือสวมถุงน้ำหนักระหว่างการออกกำลังกายก็จะเป็นการเร่งขบวนการเผาผลาญไขมันนี้ได้มากยิ่งขึ้น

แม้นว่าการออกกำลังกายแบบ Anaerobic เช่นการเล่น Weight Training จะไม่ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้น แต่ก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายมีอัตราการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายมีการตอบสนองต่อ Insulin ได้ดีขึ้น ลดอัตราเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอ้วน อันเป็นปัจจัยหลักของการเกิดภาวะโรคหัวใจ ดังนั้นจึงควรทำการออกกำลังกายแบบ Aerobic และแบบ Anaerobic ควบคู่กันไป

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดที่ช่วยเร่งขบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกายได้ดีเช่น Chromium Picolinate ที่ช่วยในการตอบสนองต่อ Insulin ในร่างกายให้ดีขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อได้รับกรดอะมิโนและน้ำตาลมากขึ้น ลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย L-Carnitine ช่วยในการเปลี่ยนแปลงไขมันจาก Adipose Tissue ให้เป็น Free Fatty Acid เพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานต่อไป ทำให้ไขมันสะสมในร่างกายลดน้อยลง Creatine monohydrate เป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายมีขบวนการเผาผลาญสารอาหารมากขึ้น ช่วยในการลดปริมาณไขมันสะสมในร่างกายต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: