7 ส.ค. 2552

ยูเรเมีย (Uremia) อาการเป็นพิษในเลือด

ยูเรเมีย (Uremia) อาการเป็นพิษในเลือด (Lisa)

ยูเรเมีย คืออาการเป็นพิษในเลือดที่เกิดจากสาร อันได้แก่ ยูเรีย ครีทินิน หรือกรดยูริก ซึ่ง เป็นสารที่ควรจะขับถายออกทางปัสสาวะ แต่กลับไปตกค้างอยู่ในเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารยูเรีย อาการเป็นพิษดังกล่าวมักเป็นผลสืบเนี่องมาจากการป่วยเป็นโรคไตในขั้นร้ายแรง ทำให้ร่างกายไม่สามารถขับยูเรียออกได้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติทางสมอง ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะ กระสับกระส่าย กล้ามเนื้อกระตุก และอาจชักหมดสติได้

ไม่มีความคิดเห็น: