2 ก.ย. 2551

สบายใจ- ช่วยให้ปลอดมะเร็ง

วารสารทางวิชาการ ชีวเวช ของอังกฤษ รายงานว่า นักวิจัยยิวศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ทำจิตใจ ให้สบาย จะได้บุญคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากโรคมะเร็งทรวงอกได้ แต่ขณะเดียวกันผู้ที่มีความ ทุกข์ใจ หรือโศกเศร้าจากเหตุร้ายต่างๆ อย่างเช่น ตกพุ่มม่าย ก็อาจจะล่อแหลมกับโรคหนักขึ้น

คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเบนกูเรียนของอิสราเอล ได้ศึกษากับกลุ่มสตรีจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ถูกวินิจฉัยโรคว่า เป็นโรคมะเร็งทรวงอกอยู่ 255 คน ด้วยการสัมภาษณ์ ถึงประสบการณ์ชีวิต และความรู้สึกทุกข์สุขในใจของ แต่ละคน

รายงานผลการศึกษาสรุปว่า ผู้หญิงที่มีทัศนคติต่อชีวิตดี ดูเหมือนจะได้บุญช่วยคุ้มครองให้แคล้ว คลาดจากโรคมะเร็งทรวงอกได้ถึง 1 ใน 4 แต่ขณะเดียวกัน คนที่ทุกข์ใจ หรือมีความโศกเศร้าจากเหตุร้าย อย่างเช่น สูญเสียพ่อแม่หรือคู่ครอง ก็ล่อแหลมกับโรคมากเกินกว่าร้อยละ 60 ดร.โรนิต เปเลด หัวหน้า คณะนักวิจัย ระบุว่า สตรีผู้ที่ต้องผจญกับเรื่องร้ายๆ ควรจะถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะเสี่ยงกับโรคเลย

ไม่มีความคิดเห็น: