27 ก.พ. 2552

9 วิธีเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์

เตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์แข็งแรงและมีลูกน้อยเกิดมาสุขภาพดี

1. กินอาหารที่มีประโยชน์ ว่าที่คุณแม่ที่วางแผนจะมีบุตรสิ่งแรกที่ควรจะต้องดูแลก็คือเรื่องอาหารการกินควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ อาหารที่มีประโยชน์มากต่อการตั้งครรภ์ก็คือแคลเซียมและสารโฟลิก (Folic acid) ร่างกายจะได้รับแคลเซียมจากการรับประทานปลาเล็กปลาน้อย และการดื่มนมส่วนสารโฟลิกจะได้รับจาการกินผลไม้ ผักใบเขียว

2. รักษาน้ำหนักให้ได้ตามเกณฑ์ น้ำหนักที่ได้ตามเกณฑ์สำหรับการตั้งครรภ์จะดีที่สุดถ้ามีน้หนัก เกินเกณฑ์ อาจจะลดได้ง่ายๆ ด้วยการลดอาหารที่มีไขมันสูง และกินอาหารประเภทผักผลไม้ให้มากขึ้น ไม่ควรลดมากกว่าครึ่งถึงหนึ่งกิโลกรัมต่ออาทิตย์ เพราะการลดน้ำหนักที่เร็วจนเกินไปนั้นจะทำให้ร่างกายขาดปริมาณส ารอาหารที่จำเป็นต่อการตั้งครรภ์ได้ส่วนคุณแม่ที่น้ำหนักน้อยกว่าปกติก็ควรเพิ่มน้ำหนักโดยการกินอาหารให้มากขึ้นและให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยกินอาหารประเภทโปรตีนและแป้งให้มากว่าปกติ

3. รับประทานวิตามิน ถึงแม้ว่าเราจะได้รับวิตามินตามธรรมชาติจากอาหารแล้ว การกินวิตามินเสริมประเภทวิตามินรวม เช่น วิตามินบี และสารโฟลิก (folic acid) จะเป็นการป้องกันการขาดวิตามินได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์

4. ระมัดระวังเรื่อง “ยา” มียาบางประเภทจะมีผลทำให้เด็กทารกเกิดความพิการได้ หากคุณกินเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ถึงผลข้างเคียงของยานั้นๆ ต่อการตั้งครรภ์

5. งดบุหรี่และเหล้า บุหรี่-เหล้าและทารกไม่ใช่ของคู่กัน มีผลการศึกษาอย่างชัดเจนว่า บุหรี่ และเหล้าทำให้มีโอกาสแท้งบุตรได้สูงขึ้น ทารกมีน้ำหนักน้อย และมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมองเมื่อเขาโตขึ้น

6. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การเตรียมร่างกายให้แข็งแรงก่อนการตั้งครรภ์นั้น เป็นเรื่องที่มีผลดีมากกว่าที่คุณทราบ คุณแม่ที่ร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กล้ามเนื้อจะมีความยืดหยุ่นที่ดีและมีความแข็งแรงโอกาสเกิดการป วดหลังขณะตั้งครรภ์จะน้อยลง คลอดง่ายขึ้นนอกจากนั้นการออกกำลังกายจะเป็นผลดีต่อเนื่องไปจนถึงหลังคลอด คุณจะทนต่อความเครียดในการเลี้ยงลูกได้ดีกว่า และควบคุมน้ำหนักหลังคลอดได้ดี

7. หลีกเลี่ยงมลพิษ หากคุณทำงานหรือดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอันตราย เช่น มีสารพิษ รังสี หรือทำงานในที่ที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ เช่น ต้องยืน เดินตลอดวัน หรือต้องขึ้นเครื่องบินบ่อยๆ คุณอาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนงานหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น

8. หยุดยาคุมกำเนิด โดยทั่วไปแพทย์แนะนำให้หยุดยาคุมกำเนิดประมาณ 1-2 เดือนก่อนเริ่มตั้งครรภ์ เพื่อให้ฮอร์โมนในร่างกายปรับสภาพมาอยู่ในระดับปกติ ผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดโปรเจสติน (Progestin) และโปรเจสเตอโรน (estrogen & progesterone) หรือ Depo-Provera อาจจะต้องใช้เวลาถึงประมาณ 1-2 ปี ก่อนที่ร่างกายจะสามารถสร้างฮอร์โมนเพศหญิงได้เป็นปกติจึงสามาร ถตั้งครรภ์ได้อีกครั้ง ดังนั้นยาประเภทนี้จึงไม่เหมาะกับหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี ที่ต้องการตั้งครรภ์

9. วางแผนด้านการเงิน ค่าใช้ง่ายต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเมื่อคุณมีบุตร คุณควรวางแผนด้านการใช้จ่ายแต่เนิ่นๆ และเพิ่มจำนวนตัวเลขสะสมในบัญชีเงินฝาก ที่สำคัญ ถามตัวคุณเองว่าพร้อมหรือยัง เพราะการมีลูกคุณต้องการให้ความรัก ความเอาใจใส่ ความอดทนอย่างสูง ควรไตร่ตรองให้รอบคอบ

ห้ามเด็ดขาดกับพฤติกรรมที่แม่เคยทำ

- หยุดสุราโดยเด็ดขาดเนื่องจากสุราจะทำให้เด็กเกิดมามีความพิการได้

- หยุดสูบบุหรี่ และยาเสพติดเนื่องจากเด็กเด็กที่เกิดมาจะพิการและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

- งดการอาบน้ำร้อน หรือการซาวน่าในช่วงแรกการตั้งครรภ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดความพิการทางสมอง

- ดื่มกาแฟน้อยกว่าวันละครึ่งแก้วเนื่องจาก Caffeine จะทำให้แท้งได้

- งดการสัมผัสแมวหรือการรับประทานอาหารดิบเพราะอาจจะเกิดการติดเชื้อ

- ห้ามสวนช่องคลอดเอง เพราะอาจจะทำให้ติดเชื้อได้

- ห้ามยกของหนักหรืออกแรงหนัก ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์

ไม่มีความคิดเห็น: