14 ก.พ. 2552

Nutrients

Nutrition ควรจะเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางอาหารมากกว่าโภชนาการ เพราะเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เราสอนกันว่าต้องมีอาหาร 5 หมู่ครบถ้วน และอาหารคืออาหารบำรุงต้องเป็น เนื้อ นม ไข่นั้น บัดนี้เป็นเรื่องโบราณและล้าสมัยไปแล้ว และนั่นเป็นวิชาการตั้ง 80 กว่าปีมาแล้ว

Nutrition สมัยนี้เราเรียนกันถึงชีวเคมีของอาหารแต่ละอย่าง เรียนเรื่องระบบการย่อยและการทำงานในระบบต่างๆของร่างกาย เราจะต้องเน้นถึงเรื่องเอนไซม์ ( Enzyme ) เน้นเรื่อง DNA ซึ่งเป็นตัวสำคัญในการเจริญเติบโตและการเกิดใหม่ของเซลล์ เรียนเรื่องวิตามินและแร่ธาตุที่อยู่ในอาหารและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีอย่างไรเมื่ออยู่ในร่างกายของเรา (Orthomolecular)

สรุปแล้วเรื่องของ Nutrition ในสมัยนี้จึงไม่ใช่เรื่องของอาหาร 5 หมู่ และเรื่องอาหารบำรุง คือเนื้อ นม ไข่ อย่างเด็ดขาด เราเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์ทางอาหาร เพื่อจะรู้จักคุณและโทษของอาหารทุกชนิด เมื่อรู้แล้วเราก็เอาความรู้นั้นมาใช้เพื่อที่จะใช้อาหารให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และให้สนองเป้าหมายที่เราต้องการให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นต้องการให้แข็งแรง สดชื่น ต้องการให้รูปร่างทรวดทรงสวยงาม ต้องการอายุยืนสดชื่นตลอดเวลา เหล่านี้เป็นต้น

รู้เรื่องอาหารอย่างเดียวก็เท่ากับรู้เรื่องและความลับเกี่ยวกับชีวิตของตนเองอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: