9 พ.ค. 2553

7 เทวรูปมงคล ที่พึ่งทางใจคนกรุง1. ท้าวมหาพรหม เอราวัณ สี่แยกราชประราชประสงค์


บริเวณ หัวมุมของหน้าโรงแรมเอราวัณ ทุกๆ วันจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ที่แวะมาสักการะขอพรเรื่องการเรียน การงาน ธุรกิจ หรือแล้วแต่จะขอ ซึ่งนิยมไหว้ด้วยธูป 16 ดอก แบ่งเป็น 4 ดอกต่อ 1 ทิศ เทียน 4 คู่ และดอกดาวเรือง 4 พวงต่อ 1 ทิศ เมื่อสมหวังตามพรที่ขอ ก็นิยมแก้บนด้วยการจ้างให้นางรำมารำแก้บนให้ ซึ่งจากประวัติของพระพรหมองค์นี้ เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่สร้างโรงแรมเอราวัณ แต่ไม่ได้มีการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นก่อน เลยต้องมีการบวงสรวงที่เหมาะสม พร้อมกับสร้างพระพรหม และขอพรท่านเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคให้หมดไป

2. พระตรีมูรติ และพระพิฆเนศวร ด้านหน้าเซ็นทรัลเวิลด์

สำหรับ หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์เป็นที่ประดิษฐานของ "องค์พระตรีมูรติ" และ "องค์พระพิฆเนศวร" โดยคนส่วนใหญ่เชื่อว่าองค์พระตรีมูรติจะประทานพรในเรื่องของความรัก ถ้าขอพรด้านนี้จากท่านก็จะสมหวัง

ส่วน ทางด้าน"องค์พระพิฆเนศวร" เป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ เพื่อทำให้กิจการการงานต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ โดยในการไหว้ "องค์พระตรีมูรติ" ต้องใช้ธูปแดง 9 ดอก เทียนแดง 2 เล่ม ดอกกุหลาบ 9 ดอก

3. ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย ด้านข้างอาคารเซ็นทรัลเวิลด์

ศาล ตายายเป็นศาลที่ตั้งไว้เสริมบารมีของสถานที่บริเวณนั้น เพื่อโชคลาภเงินทอง ในการสักการะนั้นต้องจุดธูปนำน้ำผลไม้ น้ำ น้ำชา นำไปไหว้

4. พระนารายณ์ทรงสุบรรณ (ทรงครุฑ) ด้านหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

พระ นารายณ์ทรงสุบรรณ ผู้ที่ไปกราบไหว้นั้นเชื่อว่าเป็นเทพที่ช่วยปกป้องคุ้มครอง และประทานโชคลาภ ในส่วนของการสักการะนั้นจะต้อง ใช้ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกดาวเรือง 1 พวง

5. พระอินทร์ หน้าห้าง อัมรินทร์พลาซ่า

พระ อินทร์มีฐานะเป็นพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก ดิน ฟ้า อากาศ และสงคราม ยามใดที่มีเรื่องเดือดร้อนขึ้นบนโลกมนุษย์ เชื่อกันว่าอาสนะของพระองค์ที่เคยอ่อนนุ่มก็จะแข็งกระด้าง ซึ่งในการสักการะ ใช้ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกดาวเรือง 1 พวง

6. พระลักษมี ดาดฟ้าชั้นสี่ ห้างเกษรพลาซ่า

พระ ลักษมีเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอีกเช่นกัน ซึ่งคนส่วนมากที่มาสักการะ จะขอพรท่านเกี่ยวกับความดีงาม และความมั่งคั่งร่ำรวย โดยในการสักการะใช้ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ ดอกบัว 3 ดอก

7. พระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มี อีกนามว่า "หริ" แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด ซึ่งประดิษฐานอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถานที่ราชการ การเข้าไปสักการบูชาต้องนำเอาของไปเอง ซึ่งส่วนใหญ่ที่มาสักการะ จะกราบไหว้ขอพร และใช้ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ และดอกดาวเรือง

ช่วงนี้ ดอกไม้พวงมาลัย ธูป เทียน ที่วางถวายเทวรูปต่างๆ คงน้อยลงไปมาก ก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับมาสู่ความปกติโดยเร็ว เพราะหลายๆ คน คงคิดถึงแยกราชประสงค์ ย่านแห่งองค์เทพเจ้าที่ประทานพรความสุขคืนมาเสียที.

ไม่มีความคิดเห็น: