20 มี.ค. 2551

ภรรยามีอยู่ 7 ประเภท

ภรรยามีอยู่ 7 ประเภท ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่า ภรรยานั้นมีอยู่ 7 ประเภท ประเภทแรก เรียกว่า วธกาภรรยา ภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต คือภรรยาที่มิได้อยู่กินด้วยความพอใจ ชอบดูหมิ่นและทำลายสามี อันนี้เขาเรียกภรรยาเยี่ยงเพชฌฆาต

ประเภทที่สอง
โจรีภรรยา ภรรยาเยี่ยงโจร คือภรรยาที่ล้างผลาญทรัพย์สมบัติ เอาเงินผัวไปช็อปปิ้งซื้อข้าวซื้อของ ไม่ได้สนใจเลยว่าจะมีเก็บหรือไม่มีเก็บ

ประเภทที่สาม
อัยยาภรรยา ภรรยาเยี่ยงนาย คือภรรยาที่เกียจคร้าน ไม่ใส่ใจการงาน ปากร้าย หยาบคาย ชอบข่มสามี

สี่มาตาภรรยา
ภรรยาเยี่ยงมารดา คือภรรยาที่หวังดีเสมอ คอยห่วงใยเอาใจใส่ สามีหาทรัพย์มาก็พยายามมุ่งประหยัด พยายามรักษาไว้

ห้า
ภคินีภรรยา ภรรยาเยี่ยงน้องสาว คือภรรยาผู้เคารพรักสามี ดั่งน้องรักมีใจอ่อนโยนรู้จักเกรงใจ คล้อยตามสามี

หก
สขีภรรยา ภรรยาเยี่ยงสหาย คือภรรยาที่เหมือนเพื่อน มีจิตภักดี เวลาพบสามี ก็ร่าเริงยินดี วางตัวดี ประพฤติ มีกิริยามารยาทงาม เป็นคู่คิด คู่ใจ

เจ็ด
ทาสีภรรยา ภรรยาเยี่ยงนางทาสี คือภรรยาที่ยอมอยู่ใต้อำนาจสามี สามีตะคอก ตบตี ก็อดทนไม่แสดงความโกรธตอบ

ไม่มีความคิดเห็น: