19 มี.ค. 2551

ประเทศที่ไปได้ไม่ต้องใช้วีซ่า

เกาหลีใต้ 90 วัน
ฮ่องกง 30 วัน
สิงคโปร์ 14 วัน หรือโชคดีก็ 30 วัน
บรูไน 14 วัน
อินโดนีเซีย 30 วัน
ฟิลิปปินส์ 21 วัน
มาเลเซีย 30 วัน
ลาว 30 วัน
กัมพูชา on arrival 15 วัน

ศรีลังกา 30 วัน
เวียดนาม 30 วัน
บาเรห์น on arrival 14 วัน
แอฟริกาใต้ 30 วัน
เปรู 90 วัน
บราซิล 90 วัน
เอควาดอร์ 90 วัน
มัลดีฟส์ 30 วัน
เซเชลล์ 30 วัน
เกาะไหหลำ 15 วัน (แต่ต้องไปเป็นกรุ๊ปอย่างน้อย 5 คน)
มาเก๊า 30 วัน
เนปาล on arrival 60 วัน
เวอร์จิ้นไอแลนด์ (อังกฤษ) 14 วัน

*** ฟิจิ 30 วัน
*** แวนูอาตู 30 วัน
*** คุกไอแลนด์ 31 วัน
แต่หากแวะเปลี่ยนเครื่องที่นิวซีแลนด์ ต้องขอวีซ่า Transit ของนิวซีแลนด์ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: