18 มี.ค. 2551

เครียดมาก…ภูมิคุ้มกันพร่อง

Immune System หรือระบบภูมิคุ้มกัน นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกาย มีหน้าที่ปกป้องคนเราจากเชื้อโรค ไม่ให้ไวรัสหรือแบคทีเรียต่างๆ เข้าทำร้าย ทำให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง แต่น้อยคนจะรู้ว่า มีสิ่งหนึ่งซึ่งระบบภูมิคุ้มกันไม่อาจต่อสู้ได้ นั่นคือความเครียด !

จากการศึกษาของนักวิจัยในสหรัฐฯ พบว่าความเครียดทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง เป็นเหตุให้ไวรัสไข้หวัดและเชื้อโรคอื่นๆ เข้าโจมตีร่างกายได้ เห็นชัดเจนจากผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความเครียดมากๆ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการพัฒนาเป็นโรคเอดส์ และป่วยจากเชื้อฉวยโอกาสได้ง่ายขึ้น

นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเครียดสูง มีโอกาสหายจากโรคร้าย น้อยกว่าผู้ป่วยที่มีสุขภาพจิตดีถึง 6 เท่า

แจนิซ คีโคลท์-เกลเซอร์ (Janice Kiecolt-Glaser) นักวิจัยแห่ง Ohio State University ระบุว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวมีความสำคัญต่อสุขภาพที่สมบูรณ์ สิ่งที่คนเราควรคำนึงถึงตลอดเวลาคือการรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้สามารถต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่างๆ ได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ในวัย 60-70 ปีนั้น ยิ่งต้องระมัดระวังเรื่องความเครียดให้มากๆ ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าสู่วัยชรา ความเครียดมักจะทำให้เกิดโรคหวัดหรือไข้หวัดใหญ่ แต่ถ้าใช้ชีวิตโดยปราศจากความเครียด หรือระวังให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด ความเจ็บป่วยดังกล่าวจะลดลง

อย่างไรก็ตาม ความเครียดบางอย่างก็ไม่นับว่าไปบั่นทอนระบบภูมิคุ้มกัน เช่น ความเครียดจากรถติด โดยนักวิจัยอธิบายว่า นักเดินทางรู้ดีอยู่แล้วว่าความหงุดหงิดในปัญหาที่ประสบอยู่นั้น สักพักจะหายไป

แต่ความเครียดระยะยาว เช่น ผู้ที่ประสบปัญหาการหย่าร้างหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง เป็นกลุ่มที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่างๆ หรือมีการเจ็บป่วยมากขึ้นกว่าเดิม

รู้อย่างนี้แล้วเลิกเครียดกันดีกว่า อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด แต่เราต้องเบิกบานอยู่เสมอ

ไม่มีความคิดเห็น: