7 ก.พ. 2552

Mind Maps เทคนิคจดโน้ตอัจฉริยะ


เคยไหมคะที่บางครั้งจดเล็คเชอร์ไม่ทันในคลาส หรือต้องการรวบรวมข้อมูลไว้ในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 โดยไม่ต้องเปลืองเนื้อที่ ลองดูวิธีนี้คะ

Mind Maps เป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะกับการทำงานของสมองเพราะมีการแตกข้อมูลจากจุดศูนย์กลาง คล้ายเซลล์สมองคนจริงๆ ซึ่งมีการใช้ภาพ ใช้สีสัน ซึ่งว่ากันตามหลักการทำงานของสมองแล้วถือว่า...ถูกต้องที่สุด

หลักการของ MindMap แบ่งกระดาษออกเป็น 80/20 คือ
80% ไว้จดข้อมูลที่เราได้ฟัง (เทคนิคเชิงรับ)

อีก 20% ไว้จดสิ่งที่เราได้คิดหรือจินตนาการในระหว่างที่ฟังข้อมูล (เทคนิคเชิงรุก)

โดยการเขียนนั้น ต้องเน้นให้สมองทั้งสองซีกอย่างสมดุล ผลงานจึงจะออกมาดี ซึ่งสมองซีกซ้ายนั้น เป็นด้านตรรกะ การวางแผน หาข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ส่วนสมองซีกขวา จะเป็นด้านอารมณ์ ความรู้สึก สีสัน การใช้จินตภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: