14 มี.ค. 2551

ศัพท์คอมพ์....

ศัพท์คอมพ์....


พหุบัญชร - หมายถึง Windows หรือหน้าต่างหลายๆบาน คำว่าพหุ แปลว่า มาก,หลาย และบัญชร แปลว่า หน้าต่าง

จุดอิทธิฤทธิ์ - ฟังดูน่าตื้นเต้นดีไหม แปลตรงตัวได้ว่า PowerPoint

พหุอุบลจารึก - รวมแล้วแปลว่า Lotus Notes สำหรับคำว่าอุบล หมายถึง ดอกบัว

ภัทร - สั้นง่ายได้ใจความ ภัทร แปลว่าดี, เจริญ,ประเสริฐ ซึ่งก็คือ EXCEL นั่นเอง

ปฐมพิศ - ปฐม แปลว่าพื้นฐาน หรือ Basic พิศ แปลว่าการมอง คล้ายๆกับ Visual เหมาะเป็น Visual Basic

พหุภาระ - Multitasking คำว่าพหุถูกนำมาใช้อีกแล้ว ก็ดันทำหลายงานพร้อมๆกันเลยเป็นพหูพจน์นะซิ

แท่งภาระ - ชุดต่อเนื่องของคำว่าภาระ หรือ Task ดังนั้นแท่งภาระจึงหมายถึง Taskbar

แท่งหฤหรรษ์ - แปลได้ความหมายดีมากคือ Joystick เพราะใช้ในการเล่นเกมทำให้เกิดความสุข

สรรค์ใน - สรรค์ หมายถึงสร้าง ซึ่งก็คือ Build รวมกับในหรือ in เป็น Build-in

ยืนเอกา - เอกา แปลว่า โดดเดี่ยว, ยืนแปลว่าไม่ได้นั่ง รวมความได้ว่าไม่ได้นั่งคนเดียว หรือยืนคนเดียว หรือ Standalone

จิ๋วระทวย - อย่าแปลเอง ฟังก่อน Micro แปลว่าเล็ก, จิ๋ว ส่วน Soft แปลว่าอ่อน,นุ่ม ดังนั้นจิ๋วระทวย หมายถึง Microsoft

ไม่มีความคิดเห็น: