7 ก.พ. 2552

การหาข้อมูลจากเว็บไซท์ช่วยพัฒนาสมอง

การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนตจะช่วยให้คนที่มีอายุระหว่างวัยกลางคนขึ้นไปได้มีโอกาสใช้สมองมากขึ้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย California ใน Los Angeles ทำการศึกษาประชาชนที่ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซท์ ทำให้สมองได้ทำงานมากขึ้น โดยใช้เครื่อง magnetic resonance imaging (MRI) ในการวิเคราะห์อย่างละเอียด

Dr Gary Small จาก UCLA วิจัยพบว่าผู้ที่มีการใช้อินเทอร์เนตอย่างต่อเนื่องจะมีการใช้สมองควบคู่ไปด้วย

เขากล่าวว่าการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เนตเป็นการฝึกสมองอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการตื่นตัวและช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้จะตีพิมพ์ลงใน American Journal of Geriatric Psychiatry

มีงานวิจัยหลากหลายที่ศึกษาถึงความท้าทายต่างๆ ของกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาวะจิตใจ เช่น การแก้ปริศนาที่ต้องใช้ความคิด ทำให้ช่วยรักษาการทำงานของสมองให้เป็นปกติ แต่ยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาการเล่นอินเทอร์เนต

ทีมวิจัยได้ศึกษาจากอาสาสมัคร 24 คนที่มีอายุระหว่าง 55-76 ปี โดยครึ่งหนึ่งจะมีประสบการณ์ในการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต ส่วนอีกครึ่งหนึ่งไม่มีประสบการณ์ นอกจากนี้พวกเขายังมีอายุ และการศึกษาในระดับใกล้เคียงกัน


การศึกษาอย่างละเอียด

อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะทำกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเช่น การค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เนต และการอ่านหนังสือ ในขณะที่การทำงานของสมองจะถูกตรวจสอบ

ซึ่งจะพบว่าสำหรับกิจกรรมการอ่านหนังสือ สมองส่วน visual cortex จะเป็นตัวควบคุมทางด้านการอ่านและภาษา จะถูกกระตุ้น

สำหรับกิจกรรมการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต มีการตรวจพบการกระตุ้นในสมองของกลุ่มที่มีประสบการณ์แล้วเป็นอย่างมาก เหมือนกับว่าเกิดจากความคุ้นเคย ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นสมองในระดับที่ลึกกว่า

ในระหว่างที่เรากำลังสืบค้นข้อมูลอยู่ก็เหมือนกับเราได้ใช้สมองในระดับเดียวกับกิจกรรมที่ต้องการความท้าทาย

สำหรับผู้ที่อายุเริ่มมากขึ้นสมองอาจจะเกิดการฝ่อตัวหรือลดการกระตุ้นในระดับเซลล์ซึ่งทำให้ระดับการรับรู้และเข้าใจเสื่อมลง การทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองจะช่วยชะลอและปรับปรุงสุขภาพของสมองและความสามารถในการคิดให้ดีขึ้นได้ ซึ่งการศึกษาจากอินเทอร์เนตก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ช่วยได้

ทั้งนี้เราอาจจะช่วยพัฒนาสมองผู้สูงอายุได้จากอินเทอร์เนตได้

ไม่มีความคิดเห็น: