19 ก.พ. 2553

"ม.เกษตร" ขึ้นเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยไทย โดยเว็บไซต์ Webometrics

"ม.เกษตร" ขึ้นเบอร์ 1 มหาวิทยาลัยไทย โดยเว็บไซต์ Webometrics
หน้าแรกของเว็บไซต์ Harvard University

*มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผงาดขึ้นอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกบนเว็บ โดยเว็บไซต์ Webometrics ขณะที่ มอ. ม.มหิดล จุฬาฯ มช. ยังติดอันดับ Top 50 ระดับเอเชีย*

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย กว่า 8,000 แห่งทั่วโลก โดยเว็บไซต์

Webometrics (Webometrics Ranking of World Universities)

เป็นการพิจารณาจากจำนวนลิงค์
ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยเสิร์จเอ็นจิ­น
และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc
และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar)

โดยการจัดอันดับล่าสุดที่ Webometrics ประกาศออกมาต้นปี 2553 นี้ *อันดับ
1 - 10 ระดับโลก* ตกเป็นของสถาบันการศึกษาจากแดนอินทรี สหรัฐอเมริกาทั้งหมด
ได้แก่

1 Harvard University
2 Massachusetts Institute of Technology
3 Stanford University
4 University of California Berkeley
5 Cornell University
6 University of Washington
7 University of Minnesota
8 Johns Hopkins University
9 University of Michigan
10 University of Wisconsin Madison

University of Tokyo เบอร์หนึ่งของเอเชีย *ส่วนอันดับ Top 10 ของเอเชีย*

ได้แก่

1 University of Tokyo ญี่ปุ่น
2 Kyoto University ญี่ปุ่น
3 National Taiwan University ไต้หวัน
4 University of Hong Kong ฮ่องกง
5 Chinese University of Hong Kong ฮ่องกง
6 Hebrew University of Jerusalem อิสราเอล
7 Keio University ญี่ปุ่น
8 National University of Singapore สิงคโปร์
9 National Chiao Tung University ไต้หวัน
10 Nagoya University ญี่ปุ่น

*ส่วนมหาวิทยาลัยไทยที่ติด 50 อันดับแรกระดับเอเชีย ได้แก่*
*มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 22*
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 33
มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 37
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 49

นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ยังติดอันดับ 66 และ 84 ตามลำดับ

ด้าน* รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์* อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เผยว่า ผลการจัดอันดับดังกล่าว
นับเป็นภาพสะท้อนความสำเร็จร่วมกันทั้งนิสิต คณาจารย์
และบุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงการเสริมภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในความสำเร็จของการก้าวสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำแห่งภูมิภาคต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: