8 ก.พ. 2553

♣ พจนานุกรมของใจ ♣

*น้อยใจ


* อาการอ่อนแอของจิตใจที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ยามที่เกิดความต้องการให้คนเอาใจ
*วิธีแก้* อย่าเอาแต่ใจ

*เจ็บใจ

* อาการเป็นพิษของจิตใจที่ลามมาจากหาง เวลามีใครมาเหยียบมัน
*วิธีแก้*ตัดหางทิ้งซะ อย่ายกหางตัวเอง

* ละอายใจ

* อาการใฝ่ดีของจิตใจ ที่ออกมาชี้หน้าด่าเรา
*ข้อแนะนำ* เมื่อละชั่วได้
ก็ไม่อายแก่ใจ

* เสียใจ *

อาการวูปทางจิตใจ เกิดจากความไม่มั่นคง เพราะชอบเอาใจไปผูกเอาไว้กับสิ่งอื่น
* วิธีแก้* ตัดใจซะสิ อย่าไปผูกมันไว้

* ใจหาย*
อาการนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
*วิธีแก้* หายใจเข้าสิ หายใจลึกๆ แล้วจะเลิกใจหาย

* หลายใจ*

อาการสืบพันธุ์ของจิตใจโดยการแบ่งตัว
นำไปสู่อาการน้อยใจแก่คนรอบข้างได้ในเวลาต่อมา
* วิธีแก้* ระลึกไว้
มีแต่พวกอะมีบาที่ใช้วิธีแบ่งแบบนี้

* ทำใจ *

อาการที่แปลกที่สุดของใจ ยิ่งทำมากเท่าไร ใจยิ่งว่างเท่านั้น
*ข้อแนะนำ* ทำทุกครั้ง ทำบ่อยๆ ค่อยๆทำ

ไม่มีความคิดเห็น: