14 ก.พ. 2553

ผู้หญิงใช้สมองเยอะ ควรนอนนานกว่าชาย


ศ.จิม ฮอร์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการนอนหลับ มหาวิทยาลัยลาฟเบอระ ในอังกฤษ กล่าวว่า ผู้หญิงจำเป็นต้องนอนหลับนานกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20 นาที เนื่องจากผู้หญิงมีสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันหน้าที่อย่างหนึ่งของการนอนหลับคือ ให้สมองฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเอง ในช่วงหลับลึก สมองส่วนคอร์เท็กซ์ที่เกี่ยวกับความทรงจำและภาษาจะหยุดทำงาน และเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูตลอดทั้งวัน ดังนั้น ยิ่งใช้สมองมากเท่าไร ยิ่งจำเป็นต้องพักหรือนอนหลับมากเท่านั้น


ผู้หญิงมีสมองที่แตกต่างและซับซ้อนมากกว่าผู้ชาย จึงทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น ขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยและกินขนมไปด้วย ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำได้ทีละอย่าง


ความต้องการนอนหลับที่แตกต่างกัน ยังช่วยอธิบายว่าทำไมสมองผู้ชายแก่เร็วกว่าสมองผู้หญิง "สมองผู้หญิงอายุ 75 ปี เทียบเท่ากับสมองผู้ชายอายุ 70 ปี" ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สมองผู้หญิง จำเป็นต้องได้รับการผ่อนคลาย และซ่อมแซมนานกว่า


การนอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม แต่ละบุคคลก็มีความจำเป็นแตกต่างกัน แต่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการนอนหลับที่เพียงพอ ซึ่งหากนอนหลับเพียงพอแล้ว จะสังเกตได้ว่าจะไม่ง่วงนอนตอนกลางวัน

ไม่มีความคิดเห็น: