20 ก.พ. 2553

ชี้คนไทยเสี่ยงเป็นโรค กินดีอยู่ดี


ชี้คนไทยเสี่ยงเป็นโรค กินดีอยู่ดี (ข่าวสด)

 
น.พ.วินัย สวัสดิสวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า โรคเรื้อรังเป็นภัยเงียบที่คุกคามคนในสังคม และกำลังเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นในประเทศของเรา ซึ่งประชาชนกำลังเผชิญกับโรคการกินดีอยู่ดี พบว่าผู้ใหญ่เกือบร้อยละ 30 หรือราว 15 ล้านคน มีรูปร่างท้วมและอ้วน ยิ่งไปกว่านั้นเด็กชั้นประถมศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติเกือบ 1 ใน 5 เป็นโรคอ้วน
โดยเด็กในเมืองอ้วนมากกว่าเด็กชนบทเกือบ 2 เท่า ซึ่งเด็กกรุงเทพฯ อ้วนมากถึงร้อยละ 25 น้ำหนักเกินและอ้วน ส่วนใหญ่เกิดจากการกินอาหารที่ไม่เหมาะสม และออกกำลังที่ใช้แรงน้อย เป็นสาเหตุของเบาหวาน และความดันโลหิตสูง และยังเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
ทางสปสช.ร่วมกับสธ.และภาคี เน้นให้มีการส่งเสริมสุขภา พและป้องกันรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการ เน้นบทบาทกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเพื่อคัดกรองสุขภาพและคัดกรองโรคด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น: