15 ก.พ. 2553

โยคะ ฝึกจิต พิชิตโรค

คนจำนวนมาก เมื่อชวนมาออกกำลังกาย มักจะตอบว่าไม่มีเวลา แต่กลับใช้เวลาเพื่อหาเงินไว้รักษาตัว แทนที่จะรักษาสุขภาพให้ดีจะได้ไม่ต้องใช้เงินมารักษา แล้วหลายคนจึงได้ใช้เงินรักษาโรคสมใจ นั่นคือเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคความดัน โรคเกี่ยวกับทางเดินโลหิต ทางเดินหายใจ โรคเกี่ยวกับสมอง ความเครียด และอัมพาต ซึ่งเป็นเพราะทำงานหนักใช้สมอง ไม่ได้ออกกำลังกาย โดยเฉพาะผู้ที่นั่งทำงานแต่ในห้องปรับอากาศ นั่งรถยนต์ปรับอากาศ นอนห้องปรับอากาศจึงสัมผัสกับอากาศธรรมชาติน้อยมากในแต่ละวัน เมื่อไม่ได้ออกกำลังกาย โรคต่าง ๆ ดังกล่าวจึงรุมเร้า

 
โยคะจึงเป็น ทางออกที่เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในสภาพข้างต้น เพราะเป็นการฝึกลมหายใจที่ทำให้ท่านมีสุขภาพดี โดยเป็นการฝึกลมปราณประกอบกับอาสนะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โยคะ เป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการบริหารชีวิตให้กายและจิต มีความสมดุลกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีฝึกที่จะทำให้มนุษย์สามารถควบคุมจิตใจ และร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าอบรมทางจิตจนเป็นอย่างดีจะทำให้มีสมาธิสูงจนสามารถบังคับจิตใจ และความรู้สึกได้ ซึ่งจะต้องเริ่มฝึกการบังคับร่างกาย โดยต้องฝึกการบริหารร่างกายอย่างถูกแบบ เป็นการประสานลมปราณให้สอดคล้องกับอาสนะต่าง ๆ จนเกิดความสมดุลกับธรรมชาติ อันเนื่องมาจากการรวมทั้งความแน่วแน่มั่นคงของ จิตใจควบคู่กันไป เป็นการบริหารจิตไปด้วย

การปฏิบัติโยคะจึงให้ผลดีทั้งร่างกาย และจิตใจพร้อม ๆ กัน โยคะ จึงเป็นทางออกที่ดีในวิถีทางสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของมนุษย์



ข้อดี
เป็นระบบการบริหารร่างกายที่เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัยและทุกสภาวะของชีวิต เนื่องจากโยคะมีความยืดหยุ่น ที่สามารถปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
เป็นระบบการบริหารที่ไม่หักโหม ไม่ต้องใช้กำลังมาก แต่ทว่ามีผลกระทบในทางที่ดีต่ออวัยวะ ในทุกระบบของร่างกายเมื่อปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
เป็นเทคนิคการผ่อนคลายที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายใด้พักอย่างเต็มที่ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งทางการแพทย์ได้นำเทคนิคนี้มารักษาผู้ป่วยทางด้านจิตใจ แต่ถ้าเรานำมาใช้จะทำให้หลับสบายคลายเครียดได้
เป็นวิธีการปรับร่างกาย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมได้เต็มที่ เช่น การฝึกลมปราณสามารถควบคุมการหายใจ ซึ่งทำให้มีปอดที่มีคุณภาพดีพอที่จะใช้ประโยชน์มากกว่าคนทั่วไป
เป็นการฝึกที่ต้องการอุปกรณ์น้อยที่สุด เสื้อผ้าที่เหมาะสม (กางเกงวอร์ม และเสื้อยืด) ผ้าผืนหนา ๆ สำหรับรองรับร่างกาย
เป็นการฝึกที่ใช้ที่น้อย ขนาดนอนหงายเหยียดยาวได้ก็เพียงพอ เป็นที่โล่ง ๆ
เป็นการฝึกที่ปฏิบัติได้แทบทุกโอกาส เช่น ฝนตก หนาวจัด เดิน นั่ง ยืน
เป็นการฝึกที่ใช้เวลาในการปฏิบัติที่สามารถยืดหยุ่นได้ โดยเลือกอาสนะต่าง ๆ ได้ตามเวลาที่เหมาะสม


ประโยชน์ของการฝึกโยคะ
1. ป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ สร้างภูมิต้านทานโรค
2. เพิ่มพลังกายและพลังจิตให้มีความแข็งแรง เข้มแข็ง อดทน สุขภาพสมบูรณ์
3. อายุยืน ชะลอความแก่
4. ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค
6. เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น ทำให้มีคุณค่าต่อสังคมและส่วนรวม
7. ช่วยธรรมชาติที่ล้าและเฉื่อยชากลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวา

ไม่มีความคิดเห็น: