7 ก.พ. 2553

เตือนภัย ระวังอีเมลขยะหลอกโอนเงินช่วยเหยื่อเฮติ

หลายๆ ประเทศพยายามให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคสิ่งของ และบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในประเทศไทยเองก็เช่นกัน องค์กรและหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานพยายามให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญชวนให้ร่วมบริจาคสิ่งของและเงิน การส่ง sms เพื่อสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมไปถึงการส่งฟอร์เวิร์ดเมล์เพื่อเชิญชวนให้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัย …

แน่นอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ย่อมมีพวกหวังดีประสงค์ร้าย หรือพวกมิจฉาชีพที่คอยใช้สถานการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนี้หาผลประโยชน์ใส่ตัว อย่างล่าสุดนี้ได้มีการแจ้งเตือนถึงมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวมาโดยการส่งอีเมลขยะที่ชวนบริจาคเงิน โดยกลลวงที่พวกมิจฉาชีพใช้นั้นก็คือจะอาศัยเหตุการณ์โศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเฮติ หาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยการส่งอีเมล์หลอกให้ผู้ใจบุญ โอนเงินเข้าบัญชี โดยใช้อีเมล์ปลอมส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ติดมัลแวร์อีกด้วย


จากอีเมลตัวอย่างที่นำมาให้ดูนั้น เป็นอีเมลขยะที่พวกมิจฉาชีพทั้งหลายจะใช้ที่อยู่ และอ้างถึงสภากาชาดอังกฤษเพื่อดึงดูดให้คนผู้ใจบุญ ร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติในครั้งนี้มากขึ้น แต่ไม่ได้ใช้ระบบการโอนเงินแบบเวสเทิร์นยูเนี่ยนในการรับบริจาค และยังใช้อีเมลปลอมที่ไม่ใช่อีเมลของสภากาชาดในการติดต่อ ซึ่งเงินที่ถูกส่งโดยวิธีนี้ไม่สามารถนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้จริง แต่จะตกไปอยู่ในกระเป๋าของพวกมิจฉาชีพแทน

พวกนักต้มตุ๋นเหล่านี้จะใช้อารมณ์และความรู้สึกของผู้คนเพื่อหลอกลวง ผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ปลอมที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อวางแผนขโมยเงินบริจาคจากผู้มีเมตตาในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น: