7 ก.พ. 2553

ทำไมหนอ ทำไมหน้าร้านขายยาถึงมีเครื่องหมาย Rxเครื่องหมาย Rx เป็นสัญลักษณ์ของวิชาเภสัชกรรมเป็นเครื่องบ่งบอกว่าร้านที่มีเครื่องหมายนี้เป็นร้านขายยาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม

ตัว "R" มาจากภาษาลาตินว่า รีซิเป (Recipe) แปลว่า จงเอา(to take)

เวลาแพทย์เขียนใบสั่งยาขึ้นต้นด้วย Rx ตามด้วยส่วนผสมต่าง ๆ แล้วมอบให้เภสัชกร ก็แปลว่า จงนำเอาส่วนผสมต่าง ๆ ที่บอก ไปปรุงเป็นยานั่นเอง

ส่วนเครื่องหมาย "/" ที่หางตัว R เชื่อกันว่าเป็นเครื่องหมายแสดงถึงดวงตาของเทพเจ้าโฮรัส (Horus) หรือ จูปีเตอร์ (Jupiter) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการบำบัดรักษาโรคของโรมัน

สัญลักษณ์อีกอย่างของวิชาชีพเภสัชกรรม คือ รูปงูพันถ้วยยาของเทพีไฮเยีย(Hygeia)

ซึ่งเป็นหมอเชี่ยวชาญเรื่องยาและเป็นเทพีแห่งสุขภาพในเทพนิยายของกรีก

ไม่มีความคิดเห็น: