7 ก.พ. 2553

12 วิธีที่ทำให้รู้ว่าคุณรักเค้า (ตรงเหมือนกันนะ)

12 Ways To Know That You Love Someone

12 วิ ธี ที่ ทำ ให้ รู้ ว่า คุณ รัก เขา

TWELVE: 12

You talk with him/her late at night and when you go to bed you still think of him/her.
คุณคุยกับเขาจนดึกและเมื่อคุณไปนอนคุณก้อจะยังนีกถึงเขาอยู่

ELEVEN: 11

You walk really slowly when you are with him/her.
คุณจะเดินช้ามากๆเมื่อคุณอยู่กับเขา

TEN: 10

You don't feel Ok when he/she is far away.
คุณจะรู้สึกไม่โอเคเมื่อคุณอยู่ห่างจากเขา

NINE: 9

You smile when you hear his/her voice.
คุณจะยิ้มเมื่อได้ยินเสียงของเขา

EIGHT: 8

When you look at him/her,you do not see other people around you.You see only him/her.
เมื่อคุณมองไปที่เขา คุณก้อจะไม่เห็นคนอื่นที่อยู่รอบข้าง คุณจะเห็นแต่เขาเท่านั้น

SIX: 6

He/She is everything you want to think.
เขาเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคิด

FIVE: 5

You realise that you smile every time you look at him/her.
จะสังเกตุได้ว่าคุนจะยิ้มทุกครั้งที่คุนมองเขา

FOUR: 4

You would do anything to see him/her.
คุณจะยอมทำทุกอย่างเพื่อได้เจอเขา

THREE: 3

While you have been reading this, there was a person in your mind all the time.
ในขณะที่คุณกำลังอ่าน ก้อมีคนคนนึงที่อยู่ในความคิดของคุณ

TWO: 2

You've been so busy thinking of that person that you didn't notice that number SEVEN is missing.
คุณกำลังครุ่นคิดถึงคนนั้นอยู่ จนลืมว่าข้อ7หายไป

ONE: 1

You are going to check above if that's true and now you are silently laughing to yourself.
คุณกำลังเช็คดูว่าจริงรึป่าว...และตอนนี้กำลังหัวเราะตัวเองอย่างเงียบๆอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: