7 ก.พ. 2553

ตายายหมั่นท่องเน็ต ป้องกันสมองเสื่อม


รายงานสมาคมประสาทฯ ในสหรัฐฯ ระบุว่า อินเทอร์เน็ตช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง โดยเป็นการฝึกสมองง่าย ๆ แก่ปู่ ย่า ตา ยาย ไม่แพ้การอ่านหนังสือ...

บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ อาจจะช่วยคนรุ่นปู่ย่าตายายให้ใช้สมอง ด้วยการฝึกให้ท่องอินเทอร์เน็ตอยู่ประจำ จะช่วยป้องกันสมองไม่ให้เฉื่อยลงตามวัย หากปล่อยไว้อาจจะลงเอยด้วยการเป็นโรคสมองเสื่อม

ศาสตราจารย์วิชาประสาทวิทยาศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ อาจารย์แกรี สมอลล์ ได้ศึกษาพบจากการสังเกตกลุ่มชายหญิงสูงอายุของสหรัฐฯ วัยระหว่าง 55-78 ปี 24 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งท่องเน็ตอยู่ประจำ นอกนั้นไม่ได้ทำ

ได้ผลว่า การเข้าเน็ตมีผลให้กระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำ และการตัดสินใจได้ไม่แพ้การอ่านหนังสือ และมันยังเกิดผลภายหลังอยู่นาน แม้ว่าจะเลิกเล่นไป

รายงานผลการศึกษา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา ได้สรุปว่า การท่องเน็ตได้ช่วยกระตุ้นเซลล์สมอง มันอาจจะเป็นวิธีการฝึกสมองง่าย ๆ รูปหนึ่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมสติปัญญาในหมู่ผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น: