1 ก.ค. 2553

อันตรายจาก "อนุมูลอิสระ" ที่คุณอาจคาดไม่ถึง!!

ร่างกาย ของเราประกอบด้วย หน่วยย่อยที่สุดเรียกว่าเซลล์ (Cells) เซลล์หลายๆ เซลล์ทำงานร่วมกันเป็นเนื้อเยื่อ (Tissue)


และกลุ่มของเนื้อเยื่อหลายชนิดทำงานด้วยกันเรียกว่าอวัยวะ(Organs) เช่น หัวใจ (heart) ไต (Kidney) ตับ (Liver) ปอด (Lung)

เป็นต้น และเราพบว่าความผิดปกติหรือความบกพร่องใดๆของอวัยวะในร่างกายของเรานั้น ล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการตายหรือ

เสียหายของส่วนเล็กที่สุดหรือเซลล์ของอวัยวะนั้นๆแทบทั้งสิ้น จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เราพบสาเหตุหลักที่ทำให้

เซลล์เสียหายหรือตายได้มากที่สุด คือ สารพิษตกค้างชนิดหนึ่งที่เรียกว่า อนุมูลอิสระ (Free Radicals) ซึ่งมีอยู่อย่างมากมายใน

ร่างกายเรา อนุมูลอิสระหรือสารพิษดังกล่าวสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ1. อนุมูลอิสระที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งได้แก่ ก๊าซออกซิเจน สารเคมี และ สิ่งปนเปื้อนที่มากับ อากาศที่เราหายใจเข้าไป

สารเติมแต่งอาหาร สีผสมอาหาร สารกันบูด หรือสารเคมีต่าง ๆ ที่ใช้ในการเกษตร ที่เรารับเข้ามาจากภายนอกในแต่ละวัน เป็นต้น

2. อนุมูลอิสระที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นเอง ซึ่งได้แก่ สารเคมีที่หลงเหลือจากขบวนการชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและในเซลล์เอง

ตัวอย่างเช่น ขบวนการสลายไขมันในร่างกายจะเกิด สารอนุมูลอิสระ ชื่อ ไลปิดเปอร์รอกไซด์ (Lipid peroxides) ในปริมาณสูง

ในผู้ที่ลดน้ำหนักการสลายไขมันออกจากร่างกายมาก ๆ ก็จะเกิดอนุมูลอิสระชนิดนี้มากด้วยอนุมูลอิสระเหล่านี้ มีคุณสมบัติทางเคมี ที่สามารถ ทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ ได้ด้วยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) เมื่อเยื่อหุ้มเซลล์

ถูกทำลายจะส่งผลให้เซลล์ตาย หากหลายๆเซลล์ตาย ก็จะส่งผลทำให้เกิด ความบกพร่องของอวัยวะตามมา ภาวะที่พบว่าเป็นผล

จากอนุมูลอิสระนั้นมีมากมาย ตัวอย่างเช่น- โรคความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ภาวะผิวพรรณเหี่ยวย่นก่อนวัย

- โรคความจำเสื่อม (Alzheimer's Diseases)

- โรคหัวใจ (Heart Diseases)

- ภาวะเป็นหมัน (Infertilities) ฯลฯนอกจากนั้นสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระเหล่านี้ ยังสามารถทำให้เกิดความผิดปกติต่อการแบ่งตัวของเซลล์ หากสารอนุมูลอิสระดังกล่าว

เข้าทำปฏิกิริยากับสารพันธุกรรม DNAหรือRNA ภายในเซลล์ทำให้เกิดเซลล์แบ่งตัวอย่างผิดปกติ อันเป็นสาเหตุของ ภาวะมะเร็ง (Cancers)

ชนิดต่าง ๆด้วยวิถีชีวิตเร่งรีบ การรับประทานอาหารที่ไม่ค่อยมีทางเลือก อากาศที่มีแต่มลภาวะ แหล่งผลิตอาหารที่เราไม่อาจทราบได้ว่าจะปราศจาก

สารเคมีหรือสารปนเปื้อนหรือไม่ รวมทั้งสภาวะของร่างกายแต่ละคน เช่น ขณะลดไขมันในโปรแกรมการควบคุมน้ำหนัก การออกกำลังกายอย่างหนัก หรือภาวะความเครียดที่เกิดจากการทำงานอย่างหนัก ล้วนแล้วแต่เป็นการ ช่วยให้เกิดสารพิษหรือสารอนุมูลอิสระ ที่มีผลทำลายเซลล์ และก่อความผิดปกติในร่างกายของเราได้ทั้งสิ้นในปัจจุบันวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ค้นพบว่าการป้องกันภาวะบกพร่องต่างๆของร่างกายที่เกิดจากการทำลายเซลล์อันเป็นผลจาก

อนุมูลอิสระเหล่านี้ ร่างกายควรได้รับสารที่มีผลในการทำลายฤทธิ์ของสารอนุมูลอิสระเหล่านั้น สารดังกล่าวคือสารที่เราเรียกว่า สารต้าน

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Antioxidants) ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ สารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นที่พบว่าปลอดภัยที่สุด คือสารที่

ได้จากธรรมชาติ ตัวอย่างของสารต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั้นที่ดีได้แก่ วิตะมินเอ วิตะมินซี วิตะมินอี และสารสกัดจากพืชชนิดต่าง ๆ

เช่น สารสกัดจากโรสแมรี่

ไม่มีความคิดเห็น: