27 พ.ย. 2550

50 Best Websites 2007 สุดยอด 50 เว็บแห่งปี 2007

นิตยสาร TIME ได้ทำการจัดอันดับ สุดยอด 50 เว็บแห่งปี 2007 โดยแบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ คือ Arts & Leisure, Audio & Video, News & Information, Social Networks, และ Web Services โดยแต่ละหมวดหมู่มีเว็บไซต์ที่ติดอันดับ ดังนี้

Arts & Leisure

wotartist.com http://www.wotartist.com/
donorschoose.org http://www.donorschoose.org/homepage/main.html
yapta.com http://yapta.com/
chow.com http://www.chow.com/
glimpse.com http://www.glimpse.com/
cellswapper.com http://www.cellswapper.com/
etsy.com http://www.etsy.com/
mpire.com http://mpire.com/
idealbite.com http://www.idealbite.com/
photonhead.com http://photonhead.com/
redfin.com http://redfin.com/stingray/do/start
papertoys.com http://papertoys.com/

Audio & Video

last.fm http://www.last.fm/
lala.com http://www.lala.com/
blinkx.com http://www.blinkx.com/
drivertv.com http://www.drivertv.com/
funnyordie.com http://www.funnyordie.com/
joost.com http://joost.com/
miistation.com http://miistation.com/
whitecitystories.org http://whitecitystories.org/
starwars.com http://starwars.com/
youtube.com (You Choose '08) http://www.youtube.com/
veoh.com http://www.veoh.com/
odeo.com http://www.odeo.com/
expertvillage.com http://www.expertvillage.com/

News & Information

prosper.com http://www.prosper.com/
imtooyoungforthis.com http://www.imtooyoungforthis.com/
ingdirect.com http://www.ingdirect.com/
opensecrets.org http://www.prosper.com/
simpleweather.com http://www.simpleweather.com/
pollingreport.com http://www.simpleweather.com/
nowpublic.com http://www.nowpublic.com/
newsvine.com http://www.newsvine.com/
stockpickr.com http://www.stockpickr.com/
ecofoot.org pollingreport.com http://www.simpleweather.com/
nowpublic.com http://www.nowpublic.com/
newsvine.com http://www.newsvine.com/
stockpickr.com http://www.stockpickr.com/
ecofoot.org http://www.stockpickr.com/
fafsa4caster.ed.gov http://www.fafsa4caster.ed.gov/

Social Networks

stumbleupon.com http://www.stumbleupon.com/
fatsecret.com http://www.fatsecret.com/
linkedin.com http://www.linkedin.com/
bix.yahoo.com http://www.bix.yahoo.com/
hitchsters.com http://www.hitchsters.com/

Web Services

mozy.com http://www.mozy.com/
weebly.com http://www.weebly.com/
netvibes.com http://www.netvibes.com/
ohdontforget.com http://www.ohdontforget.com/
wetpaint.com http://www.wetpaint.com/
zoho.com http://www.zoho.com/
thinkfree.com http://www.thinkfree.com/
grandcentral.com http://www.grandcentral.com/
tumblr.com http://www.tumblr.com/
twitter.com http://www.twitter.com/

ที่มา: นิตยสาร TIME http://www.time.com/time/

ไม่มีความคิดเห็น: