29 พ.ย. 2550

รายชื่อข่าวหลอกลวง (hoax) ที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งท่านไม่ควร forward ต่อ

Hoax (ข่าวไวรัสหลอกลวง)

เป็นรูปแบบหนึ่งของการก่อกวนที่มีผลต่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยไวรัสหลอกลวงพวกนี้จะมาในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อความต่อๆกันไปผ่านทางโปรแกรมรับส่งข้อความ หรือห้องสนทนาต่างๆ ซึ่งสามารถสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้มากหรือน้อยเพียงใด ก็ขึ้นกับเทคนิค และการใช้จิตวิทยาของผู้สร้างข่าวขึ้นมา โดยส่วนใหญ่จดหมายประเภทนี้จะมีหัวข้อที่ชวนเชื่อ อ้างแหล่งข้อมูล และบริษัทใหญ่ๆเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเมื่อผู้รับส่งต่อไปยังเพื่อนสนิท และคนคุ้นเคย ก็ยิ่งสร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น จากนั้นผู้รับก็จะทำตัวเป็นผู้ส่งต่อๆ ไปอีกหลายๆทอด ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไวรัสหลอก ลวง หากได้รับจดหมายประเภทนี้ก็ไม่ควรที่จะส่งไปต่อๆ หรือควรเช็คจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องก่อนทำการส่งต่อไป

ทำไม Hoax จึงถูกจัดว่าเข้าข่ายไวรัสคอมพิวเตอร์? คำตอบก็คือ การเอาจุดเด่นในด้าน พฤติกรรมของผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งจดหมายหรือข้อความที่เข้าถึงคนหมู่มากได้ในเวลาอันรวดเร็ว มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความปั่นป่วน และค่อนข้างได้ผลตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งลักษณะเหล่านี้เปรียบได้กับ ไวรัสในธรรมชาติที่มีการระบากและกระจายตัวไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งบุคคลที่ส่งจดหมายเวียนดังกล่าวออกไป ก็เสมือนพาหะของโรคร้าย และจะกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรี่อย ๆ เราอาจสังเกตได้ว่าจดหมายหรือข้อความเตือนเหล่านั้น จะวนกลับมาหาเราบ่อยครั้ง

วิธีการป้องกัน หากท่านพบเห็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อความในทำนองที่กล่าวข้างต้น ชื่อเรื่อง หรือเนื้อหาที่มีในรายการดังต่อไปนี้ ควรลบทิ้งทันทีและไม่ควรส่งต่อให้ผู้อื่น เนื่องจากเป็นข่าวที่ไม่เป็นความจริงแล้วจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับระบบเน็ตเวิร์คของท่าน

รายชื่อไวรัสหลอกลวงที่พบ(ในประเทศไทย)
Old Lady with a box Hoax
Toilet Spider
WTC Survivor
Let's Watch TV หรือ KALI เป็นข่าวไวรัสหลอกลวงว่าจะติดไวรัสจากการเยี่ยมชมบางเว็บไซต์
Life is Beautiful
Jdbgmgr.EXE
!000 เป็นข่าวไวรัสหลอกลวงที่แพร่หลายในประเทศไทยเป็นอย่างมาก
SULFNBK.EXE Warning เป็นข่าวไวรัสหลอกลวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้
Win a Holiday
CELCOM
SadMan
Mobile Phone เป็นข่าวไวรัสหลอกลวงเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ
Virtual Card for You
Budweiser
Economic Slow Down in US
FAMILY PICTURES

ไม่มีความคิดเห็น: