21 พ.ย. 2550

อาการของเครื่องที่ติดไวรัส

•ใช้เวลานานผิดปกติในการเรียกโปรแกรมขึ้นมาทำงาน
•ขนาดของโปรแกรมใหญ่ขึ้น
•วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
•ข้อความที่ปกติไม่ค่อยได้เห็นกลับถูกแสดงขึ้นมาบ่อย ๆ
•เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ
•แป้นพิมพ์ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงานเลย
•ขนาดของหน่วยความจำที่เหลือลดน้อยกว่าปกติ โดยหาเหตุผลไม่ได้
•ไฟล์แสดงสถานะการทำงานของดิสก์ติดค้างนานกว่าที่เคยเป็น
•ไฟล์ข้อมูลหรือโปรแกรมที่เคยใช้อยู่ ๆ ก็หายไป
•เครื่องทำงานช้าลง
•เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง
•ระบบหยุดทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ

ไม่มีความคิดเห็น: