19 ม.ค. 2553

ทำนายเทรนด์สุขภาพปี 2010ทำนายเทรนด์สุขภาพปี 2010 (ชีวจิต)

มาดูกันว่า ในปี 2010 นี้ เทรนด์สุขภาพแบบไหนมาแรงสุด ๆ และเทรนด์สุขภาพแบบไหนจะลดน้อยถอยลงไป

1. ชีวจิต

รองศาสตราจารย์ ดร.ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า แนวทางการดูแลสุขภาพตามหลักชีวจิต จะได้รับความนิยมขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีข้อมูลที่เป็นหลักวิชาการเชื่อถือได้ และยังมีแนวทางกำหนดไว้ชัดเจน โดยเฉพาะอาหารชีวจิต ทั้งจากสื่อเว็บไซต์ หนังสือ และนิตยสารชีวจิต

หากเปรียบเทียบกับแนวทางการรับประทานอาหารสุขภาพแบบอื่น ๆ อาหารชีวจิตก็โดดเด่น เพราะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ไม่เพียงจากข้าวกล้อง ผัก และผลไม้เท่านั้น แต่ยังได้รับโปรตีนคุณภาพจากเนื้อสัตว์ประเภทปลา และไอโอดีนจากอาหารทะเล ที่แนะนำให้รับประทานสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งด้วย

2.มังสวิรัติ

อาจารย์ประไพศรีกล่าวว่า สังเกตได้ว่า ปัจจุบันมีร้านอาหารมังสวิรัติตามโรงอาหารในมหาวิทยาลัย อาคารที่ตั้งของสำนักงาน หรือโรงพยาบาล นั่นแสดงว่าผู้คนต่างวัย ต่างอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือคนทำงาน ต่างหันมาดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารมังสวิรัติมากขึ้น เพราะเชื่อว่าเป็นแนวทางที่ง่าย แค่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ทุกประเภทเท่านั้น

3.กินอาหารตามกรุ๊ปเลือด

อาจารย์ประไพศรีเห็นว่า ด้วยแนวคิดการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดแปลกใหม่ จึงยังคงจัดอยู่ในเทรนด์สุขภาพที่มาแรงอยู่ สำหรับปีนี้หากคงไม่หวือหวานัก เพราะยุ่งยากในการจัดเตรียมอาหาร หากเป็นการกินกันในครอบครัว หรือในกลุ่มเพื่อนที่มีกรุ๊ปเลือดต่างกัน

4.ออแกนิกส์

อาจารย์ประไพศรีคาดว่า ปีนี้ ผู้คนจะสนใจและพยายามบริโภคพืชผักออแกนิกส์ และผลิตภัณฑ์อินทรีย์กันมากขึ้น แม้จะยังพบกับปัญหาหลัก คือ ราคาสูง หาซื้อยาก และไม่แน่ใจว่าผักที่บอกว่าเป็นผักออแกนิกส์ หรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์นั้น เป็นออแกนิกส์หรืออินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่

ส่วนแนวโน้มของราคายังคงสูงอยู่ เพราะการปลูกผักออแกนิกส์ และผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์นี้ยังเป็นเกษตรกรรมทวนกระแส ยังไม่นิยมแพร่หลายในหมู่เกษตรกร เนื่องจากต้องลงทุนสูง และใช้ความอดทนมาก

เนื่องจากกระบวนการปลูกพืชผักออแกนิกส์ และการผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์นั้น จำเป็นต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก โดยปราศจากการใช้ยาฆ่าแมลง หรือปุ๋ยเคมี

5.วิตามินและอาหารเสริม

ด้วยภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้คนมีเวลาใส่ใจเรื่องอาหารการกินน้อยลง ทำให้เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร จนต้องหันมาพึ่งวิตามินและอาหารเสริม

รองศาสตราจารย์จริยา เดชกุญชร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้ คาดว่า ปีนี้ ผู้บริโภคยังมีความต้องการวิตามินและอาหารเสริมมาก เนื่องจากผู้คนยังขาดเวลาศึกษาด้านโภชนาการอย่างจริงจัง จึงขาดความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการรับประทานอาหารต่าง ๆ ให้ได้คุณค่าและปริมาณที่เพียงพอ

นอกจากนี้ เราสามารถหาซื้อวิตามินและอาหารเสริมได้ง่ายและสะดวก เพราะมีวางขายทั่วไป

6.สมุนไพร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยาสมุนไพรจะกว้างขวางมากขึ้น คุณหมอวิวัฒน์เล่าว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้

สภาการวิจัยแห่งชาติ ทุ่มงบประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการวิจัยสมุนไพรอย่างเป็นระบบ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขทำการศึกษาวิจัย จนสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ เพื่อทำยาสมุนไพรไม่ได้ในบางช่วงของปี และปัญหาสมุนไพรบางชนิดล้นตลาด ในช่วงฤดูกาลที่สมุนไพรนั้นออกดอกผลิใบ โดยทำการสกัดสารจากสมุนไพรนั้น มาเก็บไว้ในรูปของสารสกัดทำให้เก็บไว้ใช้ได้นานขึ้น

7.นมถั่วเหลือง

คุณผกา เส็งพานิช บรรณาธิการอาหารนิตยสาร Health & Cuisine เจ้าของคอลัมน์ ครัวชีวจิต บอกว่า ปีนี้ ความนิยมนมถั่วเหลืองจะยิ่งเพิ่มขึ้น เพราะใช้แทนกะทิและนมสดในการปรุงอาหารทุกเมนูได้ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องดื่มที่ดี แก้หิวก็ได้ กระหายก็ได้8.รำกระบอง

คุณหมอวิวัฒน์ วิริยกิจจา รองอธิบดีกรมการแพทย์ เล่าว่า การรำกระบองจะเฟื่องฟู เมื่อบวกกับวิธีชีวจิตต้นแบบ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า Life Style Clinic (การปรับวิถีชีวิตเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ) โดยเฉพาะ การรำกระบองไม่ใช่การออกกำลังกายอย่างเดียว แต่คือการจัดโครงสร้างของกระดูกให้คงสภาพ ทำงานได้ดี ไม่ก่อโรค

9.คีเลชั่น

คุณหมอวิวัฒน์คาดว่า คนก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องของทำคีเลชั่น เพราะการโฆษณา และการทำให้คีเลชั่นเป็นธุรกิจการค้า

10.ไคโรแพรกติก .

ปีนี้ จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไคโรแพรกติก ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย จึงทำให้ค่าบริการมีราคาสูง

11.สเต็มเซลล์

ปีนี้ ชาวต่างชาติจะเข้ามารับการรักษาด้วยสเต็มเซลล์มากขึ้น คุณหมอวิวัฒน์ กล่าวว่า เพราะในต่างประเทศยังไม่มีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ เนื่องจากกฎหมายเข้มงวด ไม่ยอมรับศาสตร์ที่ยังไม่มีประเทศใดในโลกรับรองความปลอดภัย

12.ผัก ผลไม้ 5 สี

อาจารย์ประไพศรีคาดว่า ปีนี้ คงยังจะมีการประชาสัมพันธ์ให้คนกินผักผลไม้ทั้ง 5 สี เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการดูแลสุขภาพ13.ประกันมะเร็ง

ปีหนึ่ง ๆ มีจำนวนผู้คนทั่วโลกป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่มีเชื้อโรค อย่างหวัดหรือปอดบวมน้อยมาก เมื่อเทียบกับโรคที่ปราศจากเชื้อโรค อย่างโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันมีคนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเฉลี่ยปีละ 800 กว่าคน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ด้วยข้อมูลนี้ คุณหมอจึงเห็นว่า ปีนี้ คนไทยก็ยังจะทำประกันมะเร็งกันเพิ่มขึ้นอีก

14.มะรุม

คาดว่าในปี 2010 นี้กระแสความนิยมจะค่อย ๆ นิ่งลง เหมือนปรากฏการณ์ความนิยมสมุนไพรอื่น ๆ เช่น กระชายดำ หรือยอ แต่ก็ยังมีการบริโภคอยู่อย่างต่อเนื่อง

15.นวด

คุณขนิษฐา ปานรักษา พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้างานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมุทรสาคร กล่าวว่า จากที่ปัจจุบัน มีคนเข้ามาใช้บริการการนวดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับการแพทย์แผนปัจจุบันเองก็ยอมรับการนวด ให้เข้ามามีบทบาทในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น

ปี 2010 การนวดจึงจะได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ก็เร่งพัฒนาบุคลากร ที่ทำให้ที่ให้บริการการนวดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ให้บริการทุกคนต้องได้รับการอบรมจนจบหลักสูตรมาตรฐานการนวด และได้รับใบอนุญาตให้ทำการนวด

ไม่มีความคิดเห็น: