24 ม.ค. 2553

ระวัง! น้ำมันทอดซ้ำ

ระวัง! น้ำมันทอดซ้ำ (ประชาชาติธุรกิจ)

รู้มั้ยว่า ในแต่ละปีคนไทยใช้น้ำมันพืชทอดซ้ำมากถึง 8 แสนตัน !

ที่น่ากลัว คือเจ้าน้ำมันทอดซ้ำจะมีสารโพลาร์ ก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนโรคมะเร็งตามมา โรคเหล่านี้เป็นปัญหาสุขภาพอันดับต้น ๆ ด้วย

น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา แนะนำว่า การลดปัจจัยเสี่ยงทำได้โดยการงดบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยน้ำมันทอดซ้ำ เลือกใช้น้ำมันที่สะอาด สังเกตง่าย ๆ จากรูป รส และกลิ่นของอาหาร หากผู้บริโภคตื่นตัว ก็จะส่งผลให้ผู้ประกอบการอาหารตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพอาหาร ใช้น้ำมันทอดใหม่ในการปรุงอาหาร ทุกครั้ง

อย่าลืม! ใส่ใจกับอาหารก่อนเข้าปาก ดีกว่าต้องมาดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยจ้า

ไม่มีความคิดเห็น: