13 ม.ค. 2553

ประโยชน์จากการว่ายน้ำ

ประโยชน์จากการว่ายน้ำ (เดลินิวส์)

ทราบหรือไม่ว่า กีฬาประเภทว่ายน้ำให้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีเรื่องนี้มาฝาก...สุขภาพ

สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เพื่อสุขภาพ จะเห็นได้ว่าคนที่ออกกำลังกายมักจะมีภาวะการเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่ำ และมักมีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี การว่ายน้ำเป็นการออกกำลังกายที่ดีซึ่งแพทย์มักจะแนะนำมาก เพราะจะไม่ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บข้อกล้ามเนื้อและข้อต่อต่าง ๆความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัย การเล่นน้ำในแม่น้ำและในทะเล การพายเรือ การตกปลา หากว่ายน้ำไม่เป็นก็ไม่สามารถทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำได้อย่างสบายใจ สาเหตุจากการจมน้ำจะลดน้อยลง หากว่ายน้ำเป็นความสนุกสนาน

จะได้พบกับความสนุกสนานในการเล่นน้ำ และความตื่นตาตื่นใจ หากสามารถพบเห็นสิ่งต่าง ๆ และธรรมชาติของโลกใต้น้ำรูปร่างดี

การว่ายน้ำทำให้รูปร่างมีสัดส่วนที่ดี กล้ามเนื้อแข็งแรง จะเห็นว่าหลาย ๆ คน นิยมการว่ายน้ำเพื่อให้รูปร่างดีตลอดชีวิต

การว่ายน้ำเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ตลอดชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตครอบครัว

เป็นศูนย์รวมทางครอบครัวที่จะมารวมกันในการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ ความสนุกสนานเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวการแข่งขันกีฬา

สามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำ และเป็นกีฬาที่กำลังได้รับการนิยมเพิ่มมากขึ้น และมักมีการจัดการแข่งขันเสมอพื้นฐานของกีฬา

เป็นพื้นฐานของกิจกรรมหรือกีฬาต่าง ๆ เช่น โปโลน้ำ กระโดดน้ำ ระบำใต้น้ำ เรือใบ และกระดานโต้คลื่น เป็นต้นไม่เป็นสิ่งขัดขวาง

การว่ายน้ำไม่เป็นอุปสรรคทั้งด้าน อายุ เพศ เชื้อชาติ และความสามารถจะเห็นว่า กีฬาคนพิการก็จัดให้มีการแข่งขันว่ายน้ำด้วยเช่นกันสดชื่น

การว่ายน้ำสามารถลดความเครียดได้ ทำให้รู้สึกสดชื่น

ไม่มีความคิดเห็น: