24 ม.ค. 2553

ตรวจตาหาอัลไซเมอร์ อีกห้าปีเดินเข้าร้านแว่นได้รู้กัน

นักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษพบวิธีการตรวจตาอย่างง่ายๆ จะมีส่วนช่วยในการค้นหาว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือโรคอื่นๆ

ก่อนที่กลุ่มอาการดังกล่าวจะพัฒนาไปมากกว่านั้นเทคนิคดังกล่าวใช้ตัวแสดงฟลูออเรสเซนต์ซึ่งจะเข้าไปจับเซลล์ที่ตายแล้ว ที่สามารถมองเห็นได้ในเรตินาและเป็นการบอกได้แต่ต้นว่ามีเซลล์สมองตายหรือไม่ การวิจัยดังกล่าวเป“นการทำงานของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน ที่กำลังทำการทดลองกับหนู และมีแผนว่าจะทำการทดลองกับคนในปลายป•นี้งานวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร "เซลล์เดธแอนด์ดีซีส" จะมีส่วนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เอาชนะความยากลำบากในการตรวจหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของผู้ป่วยอัลไซเมอร์

เทคนิคการตรวจอย่างใหม่นี้จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ติดตามร่องรอยความก้าวหน้าของโรคในสมองด้วยการดูไปที่เซลล์ตายในเรตินา โดยเซลล์นั้นจะแสดงเป็นจุดสีเขียวเพราะว่าดูดซับการย้อมสีฟลูออเรสเซนต์ศาสตราจารย์ฟรานเซสกา คอเรเดโร หัวหน้าคณะทีมวิจัย กล่าวว่า "เป็นไปได้ว่าในอนาคตเราอาจจะเดินไปยังร้านตรวจสายตาเพื่อตรวจตาและจะได้รับการตรวจภาวะสมองของเราไปด้วย ดิฉันหวังว่าภายใน 5 ปี เราคงจะได้ใช้วิธีการตรวจหาอัลไซเมอร์แบบนี้กัน".

ไม่มีความคิดเห็น: