24 ม.ค. 2553

ทำไมถึงเรียกขนาดตู้เย็นว่า คิว

การคิดขนาดของตู้เย็นนั้น เขาคำนวณจากความจุของเนื้อที่ภายในตู้เย็น ซึ่งสามารถคิดพื้นที่คร่าว ๆ ได้โดยวัดความกว้าง ความสูง และความลึกภายในตู้เย็นเป็นฟุตแล้วนำมาคูณกัน .....

การคิดขนาดของตู้เย็นนั้น เขาคำนวณจากความจุของเนื้อที่ภายในตู้เย็น ซึ่งสามารถคิดพื้นที่คร่าว ๆ ได้โดยวัดความกว้าง ความสูง และความลึกภายในตู้เย็นเป็นฟุตแล้วนำมาคูณกัน

ขนาดของตู้เย็นที่เรียกว่า "คิว" จึงมาจากคำเต็มว่า คิวบิกฟุต (ฟุต3) เช่น

ตู้เย็นตู้หนึ่งวัดได้ขนาด

กว้าง 1 ฟุต 7 นิ้ว

สูง 3 ฟุต 9 นิ้ว

ลึก 1 ฟุต 7 นิ้ว

เมื่อนำมาคูณกันในหน่วยฟุต =(1+7/12)(3+9/12)(1+7/12)

ก็จะเป็นขนาดของตู้เย็น 9.4 คิว(บิกฟุต)นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: