26 ม.ค. 2553

Search Engine Stat for 2009‏

วันก่อนทาง ComScore ได้ปล่อยสถิติล่าสุดของตลาด Search Engine ในปี 2009 ออกมาให้เราได้ดูกันแล้วนะครับ โดยสถิติสำหรับตลาด Search Engine ทั่วโลกเป็นดังนี้ครับ

ซึ่งจากตารางจะสรุปประเด็นสำคัญๆ ได้ดังนี้

จำนวนการค้นหาบน Search Engine ทั่วโลกมีประมาณ 131,354,000,000 ครั้งในเดือนธันวาคม ปี 2009 เพิ่มขึ้นจากปี 2008 ถึง 46% และเฉลี่ยแล้วเท่ากับว่ามีการค้นหาประมาณ 4,000 ล้านครั้งต่อวัน หรือประมาณ 29 ล้านครั้งต่อนาที

ตลาด Search Engine ที่ใหญ่ที่สุดยังคงเป็นของสหรัฐอเมริกา โดยมีการค้นหาประมาณ 22,741 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 22% จากปี 2008 และคิดเป็นจำนวนการค้นหาประมาณ 17% ของการค้นหาทั่วโลก

ประเทศจีนครองอันดับ 2 ที่มีการค้นหามากที่สุด โดยมีการค้นหาประมาณ 13,278 ล้านครั้ง และอันดับที่ 3 และ 4 เป็นของประเทศญี่ปุ่นและอังกฤษตามลำดับ

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดคือ ประเทศรัสเซีย โดยมีจำนวนคนค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 92% จากปี 2008 ที่ 1,735 ล้านคน เป็น 3,333 ล้านคนในปี 2009

ส่วนสถิติการใช้งานของ Search Engine แต่ละค่ายออกมาเป็นดังนี้

ซึ่งเมื่อดูจากข้อมูลแล้ว มีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

Google ยังคงครองอันดับ Search Engine ที่มีคนใช้งานมากที่สุด โดยมีการค้นหาประมาณ 87,809 ล้านครั้งในเดือนธันวาคม 2009 ซึ่งเท่ากับ 66% ของจำนวนการค้นหาทั้งหมดทั่วโลก

อันดับ 2 คือ Yahoo! เหมือนเดิม แต่มีเปอร์เซ็นต์การค้นหาเพิ่มเพียง 13% เท่านั้น เหมือนกับอันดับ 3 คือ Baidu ของจีนที่มีอัตราการค้นหาเพิ่มขึ้นเพียง 7% เท่านั้น (ในขณะที่อันดับ 1 คือ Google นั้น มีการใช้ค้นหาเพิ่มถึง 58%)

ส่วน Bing ซึ่งเป็น Search Engine ของค่าย Microsoft แม้จำนวนการใช้งานอยู่ที่อันดับ 4 แต่เปอร์เซ็นต์การค้นหาเพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับ Bing เพราะถ้าหากว่าคงอัตราการเพิ่มต่อปีไว้ได้ที่ 70% อีกประมาณ 3 ปี ก็จะกลายเป็น Search Engine ที่คนใช้งานมากเป็นอันดับ 2 ทั่วโลกอย่างแน่นอนครับ

สำหรับ Search Engine ที่มีเปอร์เซ็นต์การค้นหาเพิ่มมากที่สุดคือ Yandex ของรัสเซีย โดยเพิ่มขึ้นถึง 91% จากการค้นหา 992 ล้านครั้งในปี 2008 เป็น 1,892 ล้านครั้งในปี 2009

ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้สรุปได้ชัดเจนว่า ตลาด Search Engine นั้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Google ที่ยังคงครองแชมป์คนค้นหามากที่สุดทั่วโลกนั้นก็มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นในแต่ละปีจำนวนมาก ดังนั้นการทำ Search Engine Marketing ก็ยังคงเป็นวิธีการทำตลาดที่ยังคงประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายใหม่ๆ ได้อีกจำนวนมากในทุกๆ ปีครับ

ไม่มีความคิดเห็น: