1 พ.ย. 2550

ระวังแผ่น CD-R, DVD-R คุณภาพต่ำ

เนื่องจากในปัจจุบัน มีแผ่นเก็บข้อมูลประเภท CD-R,RW และ DVD-R,+R,-RW จำนวนหลากหลาย brand มากมาย ซึ่งมีราคาที่แตกต่างกันมาก จากประสบการณ์ที่ใช้งาน และข้อมูลที่รวบรวมได้จาก Internet จึงพบว่าผู้ผลิตต่าง เข้าสู่สงครามราคา เน้นราคาถูก แต่คุณภาพต่ำมาก แต่ถ้าเทียบราคากับอายุการใช้งานแล้ว ถือว่ามีราคาแพงมากกว่าอีก มีการจัดกลุ่ม คุณภาพแผ่นเก็บข้อมูล CD-R,DVD-R เป็น คุณภาพ ดี,ปานกลาง และ ต่ำ ซึ่งโรงงานที่ผลิตมีไม่มากเท่ากับจำนวน brand ที่วางขาย จากข้อมูลที่ได้มาสรุปได้ว่า

โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพดี

1. Mitsui Chemical ชื่อ brand ของแผ่น MAM-A (ยังหาไม่ได้ในไทย แต่มีข้อมูลหลายแหล่งระบุว่า เป็นแผ่นที่ดีที่สุดในโลก)
2. TAIYO YUNDEN ผลิต TAIYO YUNDEN และรับจ้างผลิตแผ่น 3M (บางรุ่น), Sony (บางรุ่น), Philips(บางรุ่น), Boeder (บางรุ่น)& Imation(บางรุ่น)
3. Kodak ผลิต Kodak Gold
4. Ricoh ผลิต Ricoh

โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพปานกลาง

1. MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION ผลิต brand Verbatim, Mitsubishi,Sony (บางรุ่น), Traxdata(บางรุ่น)
2. Hitachi Maxell, Ltd. ผลิต brand KingTech (บางรุ่น) & Maxell (บางรุ่น)
3. Fuji Photo Film Co, Ltd. ผลิต brand FujiFilm

โรงงานที่ผลิตแผ่นคุณภาพต่ำ

1. Princo Corporation ผลิต Brand BTC, Princo & KingTech (บางรุ่น)
2. Fornet International ผลิต Brand Fornet & Magnex
3. Ritek ผลิต Arita, BASF (Emtec), Dysan, FujiFilm, Hi-Space,Intenso,JTEC,Memorex,MegaData, MMore, Onkyo, Philips, Pony, Ricoh, Rimax, Samsung,Targa,TDK,Traxdata, Waitec&War
4. Lead Data ผลิต Brand Lead Data, Lenco & Targa
5. CMC Magnetics Corporation BASF (Emtec), CMC & Imation

โดยเฉพาะแผ่น Princo มีคุณภาพต่ำที่สุด โดยเฉพาะอายุการใช้งาน ประมาณ 1-2 ปีเท่านั้น เพราะจากประสบการณ์ เพียงแค่ backup ข้อมูลลงแผ่น เก็บใส่กล่อง เข้าตู้ไว้อย่างดี อีก 2 ปีมาเปิดดู ก็ไม่สามารถอ่านข้อมูลออกมาได้แล้ว

สำหรับแผ่นที่อยู่ในกลุ่มคุณภาพต่ำ ที่ดูดีที่สุด ก็คือ Ritek เพราะเป็นผู้ผลิตให้กับ brand ต่างๆ มากที่สุด เช่น Philips, Ricoh, TDK

ดังนั้นถ้าต้องการเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ ต้องเลือกแผ่นคุณภาพระดับปานกลางขึ้นไปจะดีกว่า และการเลือกซื้อ คงต้องสังเกตสินค้า CD, DVD เปล่า ว่าผลิตจากโรงงานไหน เพราะบางที ยี่ห้อเดียวกัน แต่ผลิตจากโรงงานต่างที่กัน คุณภาพก็จะต่างกัน

หมายเหตุ: คุณภาพ(ดี, ปานกลาง, ต่ำ) หมายถึง คุณภาพของวัสดุที่ผลิตเพื่อใช้เก็บรักษาข้อมูล ซึ่งส่งผลกับอายุของข้อมูลบนสื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: