1 พ.ย. 2550

วิธีการลดขนาดไฟล์ Excel, PowerPoint, Word ที่มีรูปภาพ

1. คลิกขวาที่รูปภาพใดๆ ก็ได้ในไฟล์ (ยกเว้นภาพที่ถูก crop ไว้)
และเลือกคำสั่ง Format Picture…

2. เลือกที่ Tab Picture และกดปุ่ม Compress…

3. Apply to

- Selected pictures ถ้าเลือก option นี้ จะเป็นการบีบอัดเฉพาะภาพที่เลือก
- All pictures in document ควร เลือก option นี้เพื่อบีบอัดภาพทุกภาพ
ในไฟล์พร้อมๆ กัน

Change resolution

- Web/Screen ควร เลือก option นี้ มันจะลด resolution เหลือ 96 dpi
- Print ถ้าเลือก option นี้จะ print ภาพออกมาสวย แต่ไฟล์ใหญ่
- No change คงแปลกันได้นะครับ

Options

- Compress pictures ควร เลือก option นี้เพื่อบีบอัดภาพ
- Delete cropped areas of picture ควร เลือก Option นี้ เพื่อลดขนาดภาพ
แต่มีข้อแม้ว่าภาพใดที่ถูก crop ไว้ ส่วนที่ถูก crop จะถูกลบไป และไม่สามารถ
แสดงส่วนที่ถูก crop ได้อีกในภายหลัง
.

ไม่มีความคิดเห็น: