20 มิ.ย. 2553

แว่นตา 3 มิติ (Active Shutter Glasses) ทำงานอย่างไร?

โดย กองบรรณาธิการเว็บไซต์ ARiP.co.th - 19 มิถุนายน 2553 เวลา 18:42 น.

การทำให้ตาแต่ละข้างของผู้ชมมองเห็นภาพที่มีมุมมองต่างกัน เช่น การซ้อนภาพสีน้ำเงิน-แดง (ภาพสีแดง และภาพสีน้ำเงินที่ซ้อนกันอยู่จะมีมุมองต่างกัน) และใช้แว่นตาน้ำเงิน-แดงเป็นตัวแยกภาพสองภาพ โดยแว่นตาข้างสีแดงจะมองเห็นภาพสีน้ำเงิน ในขณะแว่นตาที่สวมข้างสีน้ำเงินทำให้มองเห็นภาพสีแดง เมื่อตาสองข้างมองเห็นภาพไม่เหมือนกันพร้อมกัน ภาพ 3 มิติจึงเกิดขึ้น

สำหรับ Active Shutter Glasses ก็ยังคงหลักการเดียวกันในการสร้างภาพสามมิติ นั่นคือ ทำอย่างไรให้ตาแต่ละข้างของผู้ชมมองเห็นภาพทีมีมุมมองต่างกัน แต่แทนทีจะใช้ภาพซ้อนกัน แล้วใช้แว่นตาแยกภาพด้วยการใช้สีแดงน้ำเงิน หรือช่องการมองเห็น แต่ด้วยวิธีที่ทีวีสามมิติรุ่นปัจจุบันใช้กัน (โดยเฉพาะ Samsung) จะใช้การแสดงภาพ 2 ภาพที่มุมมองต่างกันสลับไปมาอย่างรวดเร็ว ในขณะที่แว่นตา Active Shutter Glassses จะทำหน้าที่เหมือนชัตเตอร์ที่คอยปิดหน้าเลนส์สลับไปมาอย่างรวดเร็ว โดยที่การเปิดปิดของแว่นตาแต่ละข้างจะสอคคล้องกับภาพที่สลับบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ชมได้มองเห็นภาพสำหรับตาซ้าย และตาขวาในเวลาใกล้เคียงกันมาก ผลลัพธ์ก็คือ ผู้ชมเห็นภาพทีปรากฎบนหน้าจอเป็น 3 มิติขึ้นมานั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น: