19 มิ.ย. 2553

ระวังอย่าปล่อยให้ปวดคอเรื้อรัง (Lisa)ระวังอย่าปล่อยให้ปวดคอเรื้อรัง (Lisa)ผู้ที่มีอาการเกร็งต้นคอเรื้อรัง เอี้ยวตัวลำบาก อย่าปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจพิการได้


ทั้งนี้ ผศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ หัวหน้าศูนย์การรักษาโรคพาร์กินสันและกลุ่มความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาฯ กล่าวเตือนว่า ผู้ที่มีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์อายุรกรรมทางระบบประสาท เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย เพราะอาจเป็นโรคเกร็ง หรือดิสโทเนียได้


ซึ่งโรคนี้จะมีอาการแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ที่ส่งผลไปยังร่างกายส่วนนั้น ๆ ทำให้มีรูปร่างผิดปกติ โรคนี้วินิจฉัยและรักษาได้ยาก เพาะคนมักคิดว่าเป็นอาการเกร็งจากการปวดกล้ามเนื้อ

แต่อาการเกร็งจากระบบประสาทหรือดิสโทเนียนั้น จะเกร็งต่อเนื่องเป็นเวลานาน แล้วจึงเกิดอาการปวด จนส่งผลให้อวัยวะที่เกร็งผิดรูปร่างและยากต่อการรักษาด้วยยา หากมีอาการรุนแรง ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าเข้ารับการตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ ก็จะลดความรุนแรงของโรคได้

ไม่มีความคิดเห็น: