17 ส.ค. 2551

10 ข้อมูลที่ควรทราบ ก่อนซื้อ iPhone

1) ใช่ว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงและหูฟังของ iPod ทุกชนิดจะใช้ได้กับ iPhone ถ้าอุปกรณ์นั้นๆ ไม่ได้อ้างว่าสามารถทำงานได้กับ iPhone ซึ่งคุณจะพบผลลัพธ์ที่ได้เมื่อคุณเสียบอุปกรณ์เข้าเครื่อง บางชิ้นจะทำงานได้เมื่ออยู่ในโหมด Airplane (สำหรับใช้บนเครื่องบิน) บางชิ้นใช้งานไม่ได้เลย

2) ในอเมริกา มีการขาย iPhone คู่กับบริการของ AT&T แต่ผู้ซื้อจะต้องใช้บริการของ AT&T เป็นเวลาติดต่อกันถึง 2 ปี และนั่นอาจเป็นการบังคับให้ใช้บริการรวมถึงใช้ซื้ออุปกรณ์เสริมไปในตัว

3) ไม่สามารถบันทึกวิดีโอหรือ ส่ง MMS กล้องของ iPhone มีมาพร้อมความละเอียด 2 เมกะพิกเซลซึ่งทำงานได้ดีถ้าแสงเพียงพอ แต่ไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้ อย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องแปลกเพราะ iPhone เองกลับมีความสามารถในการเล่นไฟล์วิดีโอ แต่ไม่สามารถสร้างภาพยนตร์จากวิดีโอได้ และเป็นผลให้ไม่สามารถส่งข้อความภาพเคลื่อนไหว หรือ MMS ได้

4) ไม่มีโปรแกรมส่งข้อความทันใจ หรือ Instant Messaging

5) ไม่เหมาะสำหรับใช้งานธุรกิจ ผู้ที่ต้องการความสามารถอย่าง BlackBerry ไม่สามารถหาได้ใน iPod นอกจากนี้การใช้คีบอร์ดก็ยากเอาการ ไม่มีบริการพุชเมล์ยกเว้นแต่ของ Yahoo Mail ไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Exchange แต่สามารถใช้บริการ IMAP ได้

6) ไม่สามารถทดแทน iPod ได้ 100 เปอร์เซนต์ เนื่องจากไม่มีเกม มีความจุเพียง 4GB หรือ 8GB ซึ่งพอๆ กับ iPod nano จึงไม่สามารถเทียบเท่ากับ iPod Video ที่มีความจุมากกว่า และสามารถชมวิดีโอได้

7) ไม่ใช่สมาร์ทโฟน ถึงแม้ว่า Apple ต้องการให้ผู้ใช้คิดว่าความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชันแบบเปิดโดยใช้เว็บแอพพลิเคชันจะสามารถใช้งานแอพพลิเคชันทั่วไปได้ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช้ คุณสามารถทำงานบางอย่างได้ด้วยเว็บแอพและ Safari ซึ่งก็ต้องมีคนพัฒนาแอพพลิเคชันที่ออกแบบมาเฉพาะของ iPhone เท่านั้น

8) การเชื่อมต่อข้อมูลช้า ถึงแม้ว่า iPhone จะสนับสนุนทั้ง EDGE และ Wi-Fi แต่ส่วนใหญ่จะใช้ EDGE มากกว่า เนื่องจาก ถ้าคุณอยู่ในรัศมีของ Wi-Fi เพื่อให้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่ว่าจะที่ทำงานหรือที่บ้าน แต่เมื่อคุณเดินหรือขับรถ คุณจะเข้าสู่บริการ EDGE ซึ่งทำงานได้ช้ากว่า

9) ไม่มี GPS จะเป็นการดีถ้า iPhone สามารถใช้แอพพลิเคชัน Google Maps ได้ แต่ iPhone กลับไม่มี GPS

10) ไม่สามารถเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของคุณเองได้ แต่คงจะเพิ่มความสามารถนี้ในไม่ช้า

ไม่มีความคิดเห็น: