31 ส.ค. 2551

สะพานข้ามเจ้าพระยา

ปัจจุบันสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี 21 สะพาน ตัวเลขความสูงคือความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในวงเล็บคือวันเปิดการจราจร เรียงตามตัวอักษร ดังนี้

1 .สะพานกรุงธน หรือ สะพานซังฮี้ ถ.ราชวิถี เชื่อมเขตดุสิต-เขตบางพลัด (7 มี.ค. 2500) ความยาวสะพาน 366.20 เมตร สูง 7.50 เมตร

2.สะพานกรุงเทพ เชื่อมสี่แยก ถ.ตก เขตบางคอแหลมทางฝั่งพระนคร-สี่แยกบุคคโล ทางฝั่งธนบุรี (25 มิ.ย. 2502) ความยาวสะพานช่วงกลางน้ำ 226 เมตร สูง 7.50 เมตร

3.สะพานกาญจนาภิเษก ส่วนหนึ่งของถ.กาญจนาภิเษก (ช่วงทางพิเศษบางพลี-สุขสวัสดิ์) ข้ามท้องที่ ต.บางจาก เขตเทศบาลเมืองลัดหลวง-ต.บางหัวเสือเขตเทศบาล ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (15 พ.ย. 2550) สูง 52 เมตร เป็นสะพานขึงที่มีช่วงกลางแม่น้ำยาวที่สุดในประเทศคือ 500 เมตร

4.สะพานนครนนทบุรี เชื่อมพื้นที่ต.บางกร่าง และต.บางศรีเมือง-ต.สวนใหญ่ และ ต.ตลาดขวัญ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี 2554 ความยาวสะพาน 500 เมตร สูง 9 เมตร

5.สะพานนนทบุรี หรือ สะพานนวลฉวี ข้ามแยกสวนสมเด็จ-แยกบางคูวัด (24 มิ.ย. 2502) ความยาวสะพาน 260.20 เมตร สูง 7.50 เมตร

6.สะพานปทุมธานี ส่วนหนึ่งของถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-บางเลน (23 ก.ย. 2527) สูง 7.80 เมตร ความยาวสะพาน 239.10 เมตร

7.สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี เชื่อมถ.รัตนาธิเบศร์ (23 ก.ค. 2528) สูง 7.40 เมตร ความยาวสะพาน 329.10 เมตร

8.สะพานพระนั่งเกล้าใหม่ อยู่ด้านเหนือของสะพานพระนั่งเกล้าเดิม เชื่อมต่อกับช่องทางหลักของ ถ.รัตนาธิเบศร์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าแล้วเสร็จในเดือนธ.ค. 2551 ความยาวสะพาน 2 กิโลเมตร เป็นสะพานคอนกรีตบล็อกที่มีช่วงกลางแม่น้ำยาวที่สุดในโลก สูง 16.40 เมตร

9.สะพานพระปกเกล้า เคียงขนานกันกับสะพานพระพุทธยอดฟ้า (3 ธ.ค.2527) ความยาวสะพาน 348.20 เมตร สูง 8.90 เมตร

10.สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ หรือ สะพานพระพุทธยอดฟ้า ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปลายถ.ตรีเพชร (6 เม.ย. 2475) ความยาวสะพาน 229.76 สูง 7.50 เมตร

11.สะพานพระราม 3 เชื่อมถ.รัชดาภิเษกฝั่งธนบุรี-ถ.พระรามที่ 3 ฝั่งพระนคร (30 มี.ค. 2543) สูง 34 เมตร เป็นสะพานคอนกรีตที่มีช่วงกลางยาวที่สุดของประเทศคือ 226 เมตร และเป็นอันดับที่ 17 ของโลก

12.สะพานพระราม 4 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือของเกาะเกร็ด เชื่อมต.บางตะไนย์-ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นส่วนต่อจากสะพานลอยรถข้ามห้าแยกปากเกร็ดตามแนว ถ.แจ้งวัฒนะ (8 ธ.ค. 2549) สูง 5.60 เมตร ความยาวสะพาน 278 เมตร

13.สะพานพระราม 5 ตั้งอยู่บริเวณวัดนครอินทร์ อ.เมือง นนทบุรี เชื่อมต่อกับถ.ติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนาธิเบศร์ (21 มิ.ย. 2545) ความยาวสะพาน 939 เมตร สูง 7.90 เมตร

14.สะพานพระราม 6 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างเขตบางซื่อ-เขตบางพลัด ความยาวสะพาน 443.60 เมตร บนสะพานข้างหนึ่งเป็นทางรถไฟ สูง 10 เมตร (1 ม.ค. 2469 และเปิดใหม่เมื่อบูรณะหลังถูกระเบิดเสียหายช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 12 ธ.ค. 2496)

15.สะพานพระราม 7 เชื่อมเขตบางซื่อ-อ.บางกรวย จ.นนทบุรี (23 ก.ย. 2535) ความยาวสะพาน 934 เมตร สูง 5.50 เมตร

16.สะพานพระราม 8 เชื่อมต่อโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้า ถ.บรมราชชนนี ผ่านถ.อรุณอมรินทร์ ข้ามแม่น้ำไปบรรจบ ถ.วิสุทธิกษัตริย์ (20 ก.ย. 2545) สูง 11.50 เมตร ความยาวสะพาน 300 เมตร ยาวที่สุดในโลกในประเภทสะพานขึงแบบอสมมาตรกับทางยกระดับ ไม่มีเสาหรือตอม่อกลางน้ำ

17.สะพานพระราม 9 เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนเฉลิมมหานครสายดาวคะนอง-ท่าเรือ เชื่อมเขตยานนาวา-เขตราษฎร์บูรณะ (5 ธ.ค. 2530) สูง 41 เมตร ความยาวสะพาน 782 เมตร เป็นสะพานขึงแห่งแรกของไทยและมีช่วงกลางยาวที่สุดในโลก

18.สะพานพระราม 9 (2) คู่ขนานสะพานพระราม 9 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง เป็นสะพานคู่แฝดของสะพานพระราม 9 ขนาดความยาวและสูงจึงเท่ากัน

19.สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อม ต.ทรงคนอง-ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ (20 ก.ย. 2549) สูง 50 เมตร ความยาวสะพาน 398 เมตร

20.สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เชื่อม ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าเขตพระนคร-เขตบางพลัดและบางกอกน้อย (24 ก.ย. 2516) ความยาวสะพาน 622 เมตร สูง 11.50 เมตร

21.สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือ สะพานสาทร เชื่อมถ.สาทรเขตสาทร และบางรัก-ถนนกรุงธนบุรี เขตคลองสาน (6 พ.ค.2525) ความยาวสะพาน 224 เมตร สูง 12 เมตร

ไม่มีความคิดเห็น: