23 ส.ค. 2551

10 ธนาคาร ให้บริการเสียภาษีรถทางอินเทอร์เน็ต หักบัญชีเงินฝาก - ผ่านบัตรเครดิต

กรมการขนส่งทางบก จับมือ 10 ธนาคาร ให้บริการเสียภาษีรถทางอินเทอร์เน็ต หักบัญชีเงินฝาก - ผ่านบัตรเครดิต ดีเดย์ 1 เม.ย. นี้

วันนี้ (28 มีนาคม 2551) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมกรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 7 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการ รับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นบริการรับชำระภาษีรถรูปแบบใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพิ่มช่องทางการชำระภาษีรถประจำปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยกำหนดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 เมษายน 2551 นี้ เป็นต้นไป

นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า บริการ รับชำระภาษีรถทางอินเทอร์เน็ต มีธนาคารเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี โดยการ หักบัญชีเงินฝากธนาคารหรือหักวงเงินบัตรเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับรถตามกฎหมาย ว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน (รถตู้) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ไม่ค้างชำระภาษีและไม่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนต่ออายุภาษี ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ อายุไม่เกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ อายุไม่เกิน 5 ปี

เจ้าของรถสามารถใช้บริการได้ไม่ว่ารถจะจดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดใดก็ตาม เพียงมีบัญชี เงินฝากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการและยื่นความจำนงขอใช้บริการกับทางธนาคาร ก็สามารถสมัคร เข้าใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือ www.dlt.go.th เมื่อได้รับ รหัสสำหรับเข้าใช้งาน (Password) แล้ว เจ้าของรถก็สามารถเข้าใช้บริการได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ที่ระบบกำหนดไว้ ทั้งนี้ ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมในการดำเนินการรายการละ 20 บาท โดยหลังจาก ที่กรมการขนส่งทางบกได้รับเงินค่าภาษีรถประจำปีเรียบร้อยแล้ว จะส่งใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมาย แสดงการเสียภาษีประจำปีให้แก่เจ้าของรถทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าบริการเพียง 40 บาทเท่านั้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก สามารถให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop service) และดำเนินการได้ ทุกสำนักงานทั่วประเทศ นอกจากนั้น เจ้าของรถยังสามารถชำระภาษีรถได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ผ่านจุดบริการ Pay Point หรือที่ห้างคาร์ฟูร์ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งบริการรับชำระภาษีรถ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชำระภาษีรถที่สำนักงานขนส่ง หรือจุดให้บริการ ของกรมการขนส่งทางบก

ส่วนเจ้าของรถที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถใช้บริการ ชำระภาษีรถผ่านช่องทางนี้ได้เช่นกัน โดยการพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถประจำปี แล้วนำไปชำระด้วยเงินสด ที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่เปิดให้บริการทุกแห่ง นอกจากนี้ ผู้ที่มีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคาร ที่เปิดให้บริการ ยังสามารถใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารเจ้าของบัตร และเจ้าของรถ ที่มายื่นชำระภาษีรถประจำปีที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ยังสามารถชำระภาษีรถด้วยบัตรเครดิตได้อีกด้วย

เจ้าของรถที่สนใจใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2272 - 5498 ในวันเวลาราชการ หรือที่ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

1 ความคิดเห็น:

โปรแกรมบัญชี กล่าวว่า...

ขอบคุณมากนะครับ